opzeg bgc gaat niet door"studentenlijn"!!!

Hebt u opmerkingen, klachten, steunbetuigingen voor Proximus (Belgacom)? Dan kan u deze hier kwijt.
Plaats reactie
gobber
Member
Member
Berichten: 99
Lid geworden op: 30 dec 2006, 17:44
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 1 keer

misschien iemand ervaring met opzeg contract belgacom ivm
studentenlijn
heb reeds 6jaar bgc adsl go : dus kan maandelijks opzeggen (bij bgc gevraagd) maar omdat ik sinds sept 2006 van studentkorting geniet(bij
bgc laten veranderen,maar niks heb moeten tekenen veronderstelde ik dat
alles zelfde zou blijven. staat ook op papier van bgc gekregen.

* u geniet van dezelfde eigenschappen als die van het belgacom adsl-go
abonnement, maar betaalt slechts 29,95/maand ....... de korting voor
studenten geldt tot sept 2007

volgens Bgc kan ik niet weg voor sept 2007 zonder 50% te betalen van resterende termijn omdat het volgens hen automatisch een nieuw contract is(waar ik niets heb voor moeten tekenen !!)

kan dit allemaal , of iemand ervaring mee
alvast bedankt
area32
Plus Member
Plus Member
Berichten: 149
Lid geworden op: 26 dec 2005, 12:10
Locatie: West-Vlaanderen, Roeselare
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Contacteer:

Dat kan, je hebt je abbonement vernieuwd in september 2006. Studentenprijs = nieuwe contract condities en de oude van 6 jaar vervallen.

Edit: je hebt niks getekend welliswaar maar indien je de nieuwe prijs (op regematige basis) betaald (maandelijks of 2-maandelijks) dan ga je in principe akkoord met je nieuw contract.
Gebruikersavatar
Didymus
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1092
Lid geworden op: 17 jun 2004, 15:23
Uitgedeelde bedankjes: 257 keer
Bedankt: 92 keer
Recent bedankt: 1 keer

De abonnementsgelden worden deze maand geïndexeerd. Als dat ook geldt voor het studenten abonnement, dan kan je wel opzeggen zonder meer.
StB
Plus Member
Plus Member
Berichten: 102
Lid geworden op: 31 dec 2005, 11:29
Locatie: Regio Leuven

Ben je daar zo zeker van ?


Artikel 23 Wijzigingen van de voorwaarden

Belgacom verbindt zich ertoe de Klanten minstens 15 werkdagen vooraf met elk passend middel te informeren over wijzigingen van de voorwaarden van het Contract.

De Klant die bij een wijziging van de algemene of specifieke voorwaarden of van de prijzen de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, mag zijn contract opzeggen zonder dat de schadevergoeding bepaald in artikel 17 verschuldigd is, mits een opzeggingstermijn van minimaal vier kalenderdagen vóór de inwerkingtreding van de wijziging, met een aangetekende brief of door een persoonlijke melding in een Belgacom verkooppunt. In het laatste geval wordt aan de klant een ontvangstbewijs
overhandigd.


De wijziging werd volgens mij op de factuur vermeld en is vandaag reeds van kracht.

Zou er dus maar niet zo zeker van zijn.
Gebruikersavatar
Didymus
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1092
Lid geworden op: 17 jun 2004, 15:23
Uitgedeelde bedankjes: 257 keer
Bedankt: 92 keer
Recent bedankt: 1 keer

StB schreef:De wijziging werd volgens mij op de factuur vermeld en is vandaag reeds van kracht.
Op die van mij staat er niks over.
gobber
Member
Member
Berichten: 99
Lid geworden op: 30 dec 2006, 17:44
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 1 keer

vervolg.......

heb contact opgenomen met ombudsman :P

$$$$$$$$$$ 1ste mail 2 jan 2007$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

goeiedag, mijn probleem is het volgende.

heb momenteel bij belgacom een adsl go lijn sinds 2000 en zou willen
overgaan op andere provider.
heb contact opgenomen met bgc en zou zonder probleem kunnen opzeggen
(omdat ik sinds 2000 een contract heb)
dus ,contract aangegaan bij edpnet
volgende dag bij bgc boetiek krijg ik te horen dat contract loopt tot
sept 2007 met de reden dat ik
in sept 2006 van korting voor studenten geniet(zelf aangevraagd)en
daardoor automatisch een nieuw contract heb
zonder iets te tekenen . heb enkel brief gekregen met bevestiging van
maar zonder voorwaarden (nieuw contract??)

edit: 6 sept 2006
geachte heer,

u geniet sinds kort van de korting voor studenten. Wij danken u voor uw
vertrouwen.

* U geniet van dezelfde eigenschappen als die van het Belgacom ADSL-Go
abonnement,
maar u betaalt slechts €29,29/maand . de korting student geldt tot
september 2007

mijn vraag is of ik kan overschakelen naar andere provider en welke weg
moet ik
volgen om over te schakelen zonder resterend abonnementsgeld te betalen ?

heb dan maar gebeld met edpnet voor annulatie contract en dit zonder
problemen,
alhoewel ik graag naar hen zou overstappen.

hopelijk kan u mij verderhelpen ivm wettelijke bepalingen
stilzwijgend verlengen van contract, kan ik mee leven maar
stilzwijgend vernieuwen van contract , daar heb ik problemen mee

alvast bedankt,

ooooooo1ste antwoord oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Standpunt van Belgacom:
U vindt hierna onze antwoordelementen.

Belgacom biedt aan de heer G haar verontschuldigingen aan voor het feit dat het contact met één van onze diensten niet naar wens is verlopen.

Vanuit juridisch standpunt is een mondeling contract even wettelijk als een schriftelijk contract .

In geval van een telefonische verkoop of een verkoop via de website, wordt enkele dagen erna een bevestigingsbrief naar de klant verstuurd.

Op verzoek van de heer G werd de ADSL Go Access op 12/09/2006 omgezet naar een ADSL Go voor studenten.

De specifieke voorwaarden van Belgacom ADSL vermelden :

Art. 15 – Duur van het contract : 15.1 : Het contract treedt in werking op de dag dat de aanvraag door Belgacom wordt aanvaard. Het contract wordt gesloten voor een beginduur van één jaar. Indien de klant het contract ten laatste zeven dagen vóór het einde van de periode van één jaar niet opzegt volgens de modaliteiten van artikel 17, zal dit contract stilzwijgend worden verlengd voor onbeperkte duur. Indien de klant, om gelijk welke reden, het contract wenst te beëindigen vóór het verstrijken van het eerste jaar, heeft Belgacom de mogelijkheid van rechtswege een schadevergoeding te eisen voor de vroegtijdige verbreking van het contract. Deze schadevergoeding ligt forfaitair en onherroepelijk vast op 100 % van de maandelijkse bijdragen die nog verschuldigd zijn tot aan de normale vervaldag van het contract. Na één jaar mag de klant op ieder ogenblik het contract beëindigen met een vooropzeg van zeven dagen.”

Zoals uit bovenstaand verslag blijkt, heeft de klant voor de dienst ADSL nog eencontract tot 11/09/2007.

Wij zijn ervan overtuigd de heer G. met deze informatie van dienst te zijn.

Op dit ogenblik neemt de Ombudsdienst voor Telecommunicatie enkel akte van het standpunt van Belgacom en neemt zelf nog geen standpunt in.Ik zou het echter ten zeerste op prijs stellen Uw reactie op het standpunt van Belgacom te mogen vernemen voor 23/02/2007.


$$$$$$$$$$$$$$$$$$2de mail 10 feb 07 $$$$$$$$$

Alvast bedankt voor het antwoord op mijn probleem,
Toch vind ik het na 7 jaar trouwe ADSL- abonnee(toen nog turbolijn ) een spijtige zaak.
Ik wil nog even vermelden dat volgens mij de algemene voorwaarden (Art 15.1) die hier worden aangehaald, de specifieke en algemene voorwaarden voor adsl-go/plus abonnement zijn en niet voor de” promo” studenten. (zie bijlage) hier staat vermeld dat het gaat om een
korting op het ADSL-Go abonnement :

je bent student?
Abonneer je op Belgacom ADSL GO en ontvang:
-het abonnement aan 29,95€/maand ipv 39,95€/maand

In de specifieke en algemene voorwaarden staat ook niets vermeld ivm ADSL Go Access of
ADSL Go voor studenten , enkel ADSL Go/Plus. Daaruit concludeer ik dat het hier om het-
zelfde abonnement gaat .

Ik denk dat er ergens iets fout gelopen is in de Belgacom winkel omdat er onderaan ook staat vermeld; enkel voor nieuwe abonnees (dus nieuw contract).Ik heb mijn contract nooit opgezegd dus daaruit concludeer ik , daar ik na reeds 7jaar adsl-go abonnee mijn contract volgens art 15.1:(…..stilzwijgend verlengen voor onbeperkte duur), wel kan beëindigen.

Met vriendelijke groeten
mr Goooooooo 2de antwoord oooooooooooooooooooooo

De Ombudsdienst ontving volgende repliek van Belgacom:

“U vindt hierna onze antwoordelementen.

De algemene voorwaarden die werden aangehaald in het basisantwoord zijn geldig voor al de Adsl-Go/Plus abonnementen, dus ook voor de Adsl GO Access of ADSL Go voor studenten.

Belgacom kent de promo ADSL Go voor studenten toe aan elke klant die hierom vraagt, dus zowel nieuwe klanten als reeds bestaande klanten. Het is evident dat na opstarten van deze promo er een nieuw contract begint, met voorwaarden specifiek aan deze promo en met een minimumduur van één jaar.

Belgacom hoopt dat deze toelichting eventuele onduidelijkheden heeft weggewerkt.”


$$$$$$$$ 3de mail 12 febr 07 $$$$$$$$$$$$$$$$

bijkomend argument

Volgens de algemene voorwaarden voor Adsl Go /Plus van belgacom(2006) artikel 15
Duur van het contract; Indien de klant het contract ten laatste 7 dagen voor het einde
van de oorspronkelijke duur niet opzegt, zal dit worden verlengd voor onbeperkte duur.

De studentenkorting op Adsl Go moet ieder jaar in September vernieuwd worden
(van stilzwijgend verlengen geen sprake) om van de korting te kunnen genieten .
Daaruit kan ik opmaken dat het hier om een “promotie ” gaat op mijn
bestaand Adsl Go abonnement dat reeds 7jaar stilzwijgend verlengd word voor onbeperkte duur
en dat art .15 daardoor niet van toepassing is op de studentenkorting tot sept 2007

Hierbij hoop ik mijn standpunt te verduidelijken

Vriendelijke groeten,

oooooooooooo 3de antwoord 19 febr 07 oooooooooooooooooo

De Ombudsdienst ontving volgende repliek van Belgacom:

“U vindt hierna onze antwoordelementen.

De algemene voorwaarden die werden aangehaald in het basisantwoord zijn geldig voor al de Adsl-Go/Plus abonnementen, dus ook voor de Adsl GO Access of ADSL Go voor studenten.

Belgacom kent de promo ADSL Go voor studenten toe aan elke klant die hierom vraagt, dus zowel nieuwe klanten als reeds bestaande klanten. Het is evident dat na opstarten van deze promo er een nieuw contract begint, met voorwaarden specifiek aan deze promo en met een minimumduur van één jaar.

ooooooooooooo antwoord ombudsman ooooooooooooooooooo

Betreft: Verlenging behandelingstermijn

Geachte mijnheer G

Uw klacht van 04/01/2007, genoteerd op de Ombudsdienst voor Telecommunicatie onder cliëntnummer 5xxxx en klachtnummer 5xxxx en handelende over Contractuele aangelegenheden: opzeg abonnement is tot op heden niet afgehandeld. Ik beschik nog over onvoldoende gegevens om een standpunt in te nemen. In Uw belang zet ik het onderzoek verder en verleng ik de behandelingstermijn van Uw klacht met twee maanden tot 02/05/2007.Zo gauw ik over meer inlichtingen beschik zal ik U terug contacteren.


=======vorige week gebeld met ombudsman (4-5-07)======

behandelingstermijn word verlengd met 2 maanden (te druk)
maw dan zijn we al juni , dan resten me nog 3maanden voor opzeg bgc
hopelijk krijg ik nog antwoord(zou toch willen weten of ik gelijk had of niet), in alle geval EDP,Dommel of scarlet HERE I COME
Laatst gewijzigd door gobber 10 mei 2007, 22:19, in totaal 1 gewijzigd.
Gebruikersavatar
DarthDavy
Premium Member
Premium Member
Berichten: 489
Lid geworden op: 13 apr 2007, 17:01
Locatie: Roeselare
Contacteer:

Het is evident dat na opstarten van deze promo er een nieuw contract begint
Tsjah, evident, maar tis niet vermeld, dus BC zal moeten inbinden... Maar nog maar eens een bewijs wat een smerige praktijkjes ze toch uitvoeren...
jenske
Starter Plus
Starter Plus
Berichten: 39
Lid geworden op: 04 apr 2007, 19:08
Locatie: Herselt
Contacteer:

Belgacom maakt steeds een nieuw contract aan na een intekening op een promotie. Is altijd al zo geweest. Ik stel mezelf zeer kritisch op als het gaat over internet-/telefonieproviders (zeker bij telenet en belgacom) want deze verzwijgen steeds dingen. Je komt ze enkel te weten al je ofwel een behulpzaam persoon aan de lijn hebt ofwel er zelf achter vraagt.
vb:
Ze belden me overlaatst om te vragen of ik nog een jaartje bij belgacom wou blijven met de vaste lijn. Ik ging zowiezo bij belgacom blijven en nu zou ik korting krijgen. Ze zegt dan ok, dat is dan in orde zonder dat ik gezegt had dat ik wou intekenen op deze actie (zonder dat ik toestemming had gegeven) en toen vroeg ik of ik dan kon overstappen naar een ander tariefplan (ook bij belgacom en dan zegt ze: neen) dus ik zei dat ze zoiets niet mogen verzwijgen en dat ik dat smerige praktijken vindt. Ik heb dus niet meer verder ingetekend voor een jaar. 8)
Kriep
Plus Member
Plus Member
Berichten: 199
Lid geworden op: 13 apr 2007, 19:22

Mjah, het is een praktijk die overal toegepast wordt hoor. Belgacom is daar dan wel een uitblinker in en belt zijn klanten in dat verband regelmatig op.

By the way: Telenet belt zijn klanten in't algemeen niet pro-actief op om ze nog een jaar te binden met een product dat de klant al heeft.
Gebruikersavatar
Ofloo
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5266
Lid geworden op: 04 okt 2004, 07:36
Locatie: BALEN
Uitgedeelde bedankjes: 57 keer
Bedankt: 92 keer

Didymus schreef:De abonnementsgelden worden deze maand geïndexeerd. Als dat ook geldt voor het studenten abonnement, dan kan je wel opzeggen zonder meer.

Dat wil dan ook zeggen dat bij elke vermindering van tarief je een nieuw contract aangaat.. en dus bij elke indexering. op die manier zou je telkens een nieuw jaar contract afsluiten dus ieder jaar, een jaar stilzwijgend verlengen ik dacht dat hier een nieuwe wet rond was.

Misschien zie ik het verkeerd maar het is toch een beetje dubbelzinnig als je het mij vraagt.
Praetorian
Premium Member
Premium Member
Berichten: 645
Lid geworden op: 30 sep 2005, 11:37

Ofloo schreef:
Didymus schreef:De abonnementsgelden worden deze maand geïndexeerd. Als dat ook geldt voor het studenten abonnement, dan kan je wel opzeggen zonder meer.

Dat wil dan ook zeggen dat bij elke vermindering van tarief je een nieuw contract aangaat.. en dus bij elke indexering. op die manier zou je telkens een nieuw jaar contract afsluiten dus ieder jaar, een jaar stilzwijgend verlengen ik dacht dat hier een nieuwe wet rond was.

Misschien zie ik het verkeerd maar het is toch een beetje dubbelzinnig als je het mij vraagt.
indexering valt niet onder een nieuw contract
gobber
Member
Member
Berichten: 99
Lid geworden op: 30 dec 2006, 17:44
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 1 keer

Ik hou jullie allezins op de hoogte , t'is maar dat je je niet laat strikken
om door promo terug jaar vast te zitten. want heb de indruk dat komende maanden nog druk gaat worden in providerland lol
S|N
Plus Member
Plus Member
Berichten: 177
Lid geworden op: 10 jul 2006, 22:37

Ik vind het allemaal een beetje flauw.
Dus de klant krijgt 10 € korting per maand... Zomaar, nieuwe of bestaande klanten... En Belgacom zou hier geen voorwaarden aan mogen koppelen?

Tuurlijk is dit een nieuw contract want het product heeft een nieuwe naam.
Je hebt toch ook een brief ontvangen met intekening op adsl student?

Belgacom is een serieus dom bedrijf dat geen voeling meer heeft met de realiteit, akkoord.
Maar voor een "zaak of klacht" die expleciet in de algemene voorwaarden wordt weerlegd vind ik deze thread overbodig.

BEWARE! Misschien wist je het nog niet maar Belgacom is niet het enige bedrijf dat achter je geld zit hoor :roll:
Caey
Pro Member
Pro Member
Berichten: 275
Lid geworden op: 23 dec 2006, 22:13

De stilzwijgende verlenging van contracten is al aan bod gekomen in de kamer (maart dacht ik). Ik weet niet wanneer die wet in zal gaan maar waarschijnelijk binnenkort.
Het zou de bedoeling zijn dat het contract kan opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand ipv één jaar zoals dat nu het geval is.

Over het feit dat er 'gevolgen zijn aan een promotie en dat het daarom eerlijk is van belgacom uit'. (ref. Dus de klant krijgt 10 € korting per maand... Zomaar, nieuwe of bestaande klanten... En Belgacom zou hier geen voorwaarden aan mogen koppelen? )
Wel is het zo dat de klant actief moet onderhandelen voor deze korting. Ze behouden hier dus enkel potentiele weglopers mee.
Het is inderdaad zo dat er kosten en tijd moeten gestoken worden in nieuwe klanten en willekeurige opzeg zou plaats maken voor misbruik. Echter vind ik dat het niet kan dat er maanden op voorhand aangetekend moet opgezegd worden of anders hang je vast voor meer dan een jaar.
De kosten gemaakt voor de aansluiting kunnen redelijkerwijs verspreid worden over één jaar en anders dient met de contractduur maar te verlengen.
Ik zou de huidige maatregel eventueel nog eerlijk vinden mocht er van belgacom uit ieder jaar een brief gestuurd worden. Het is immers zo dat vroeger men iedere maand een factuur kreeg terwijl dit nu electronisch (en dus verborgen voor de klant) gebeurt.

Wat betreft die cadeau van 2GB, het is inderdaad zo dat dit niets anders voorstelt dan gelijkschakeling met het telenet aanbod.
Nu ik heb vorig jaar nog gesproken met ingenieurs van telenet die bezig waren met die nieuwe eurodocsis standaard en die waren ook van mening dat het wachten is op concurrentie tot daar iets zal aan verranderen.
Ik ijver er dan ook voor dat er niet langer gevraagd wordt voor meer datalimiet maar meer concurrentie. De datalimiet volgt dan wel vanzelf (en zoveel meer).

Van onze vriend hier bij belgacom, belgacom mag inderdaad zijn prijzen niet verlagen maar de oorzaak dat externe partners geen voet aan grond krijgen zijn de dure kosten die per klant moeten gemaakt worden. Aan iedere gewonnen klant verdient belgacom evenveel als de externe provider, maar inderdaad minder dan wanneer ze de klant persoonlijk oplichten.
Verder hoeven ze ook niet de prijzen te verlagen, maar mocht men belgacom (en telenet) al eens resiticties opleggen op gebied van reclame zou dat ook al helpen. Ik word minstens eenmaal per week geconfronteerd met Belgacom en Telenet reclame in prime-time. Wat bij de modale consument op lange termijn inwerkt waardoor men de keuze maakt tussen twee monopolisten.

Maar gezien de telecom sector moeite heeft om nieuwe inkomsten aan te boren (die Image SMS, mobiel internet, hotspots, 3G, digitale tv zijn nu niet echt een onverhoopt succes te noemen) en de druk vanuit de EU om oude inkomstenbronnen aan eerlijke prijzen te verkopen (roaming: van 200 naar 70 cent...) vermoed ik wel dat binnen een paar jaar (3-5) het probleem zichzelf zal oplossen door onderlinge concurrentie. (iets in de tend van AMD-Intel)
S|N
Plus Member
Plus Member
Berichten: 177
Lid geworden op: 10 jul 2006, 22:37

Caey, die stilzwijgende verlenging waarover men het hier heeft is een verlenging van dag tot dag.

Na een contractduur van 1 jaar (op het originele product) vervalt elke verplichting om x aantal maanden klant te zijn.
Klant heeft een opzegtermijn van minimaal 7 dagen, na dat eerste jaar.


Caey, toch een vraagje naar jou toe, je zegt:
De stilzwijgende verlenging van contracten is al aan bod gekomen in de kamer (maart dacht ik). Ik weet niet wanneer die wet in zal gaan maar waarschijnelijk binnenkort.
Men heeft mij hier op Userbase blijkbaar foutieve informatie gegeven want als ik jou mag geloven bestaat deze wet nog niet, of in elk geval is hij nog niet van kracht?
(Dat dacht ik in eerste instantie ook)


Wel is het zo dat de klant actief moet onderhandelen voor deze korting. Ze behouden hier dus enkel potentiele weglopers mee.
Het is inderdaad zo dat er kosten en tijd moeten gestoken worden in nieuwe klanten en willekeurige opzeg zou plaats maken voor misbruik. Echter vind ik dat het niet kan dat er maanden op voorhand aangetekend moet opgezegd worden of anders hang je vast voor meer dan een jaar.
De studentenpromo is een sleeping promo die nooit actief mag aangeboden worden door de operatoren, winkels, verkopers. (Wie zou nog een normale adsl go nemen?).
Dus is het een reactieve promo waar de klant zelf achter moet vragen, onderhandelingen zijn hier niet aan de orde. Daarbij moet er niet aangetekend worden opgezegd en zeker niet maanden voor de einddatum.


Voor de rest ga ik akkoord met je stellingen dat Belgacom en Telenet aan meer restricties moeten voldoen.
gobber
Member
Member
Berichten: 99
Lid geworden op: 30 dec 2006, 17:44
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 1 keer

************vervolg ***************

antwoord ombudsdienst, 06-06-07

**DE OMBUDSDIENST BEKEEK HET DOSSIER EN KOMT TOT DE VOLGENDE VASTSTELLING:**

-de bewoordingen van artikel 15 zijn misleidend. zij waren duidelijk bedoeld voor nieuwe klanten, die zich voor minimuum 1 jaar dienden te binden
het artikel spreekt ten eerste over "aanvraag". de ombudsdienst is van mening dat de klager reeds een contract ADSL GO had en

DAT HIJ ENKEL DE MODALITEIT WIJZIGDE,NL.VAN ACCESS NAAR STUDENT.MEN KAN DUS NIET SPREKEN VAN EEN NIEUWE "AANVRAAG"
-ten tweede spreekt het artikel van een "beginduur". deze bewoordingen laten vermoeden dat men slechts in het begin minimum 1 jaar klant moet blijven. een wijziging van de modaliteit van het ADSL-product doet niet vermoeden dat er een nieuwe termijn van 1 jaar gerespecteerd moet worden.
-volgt men belgacoms redenering dat er nieuwe aanvraag gedaan werd en dus dat er een nieuw contract is ontstaan, dan dient de operator de informatieplicht aan de klant na te leven. wat in de teleboetiek aan de klager mondeling werd meegegeven aan informatie van het contract, alsook de verkoopsvoorwaarden. artikel 108§1 van de wet 13 juni 2005 betreffende de electronische communicatie beschrijft immers deze informatieplicht

****** SPECIFIEKE AANBEVELING VAN DE OMBUDSMAN******

gelet op hetgeen voorafgaat, beveelt de ombudsdienst belgacom aan om de contractsvernieuwing ongedaan te maken en het contract terug om te zetten in een contract van onbepaalde duur, zodat de klager kosteloos kan opzeggen met inachtname van de opzegtermijn

met deze aanbeveling is de wettelijke bemiddelingsrol van de ombudsman beeindigd

*******ANTWOORD VAN BELGACOM 08-06-2007**********

we verwijzen naar de aanbeveling van 06/07/2007 laatstleden die de heer Tuerlinckx met betrekking tot uw klacht aan belgacom richtte.
belgacom behoudt haar eerder ingenomen standpunt uiteengezet in haar antwoord van 02/02/2007 en 13/02 en 20/02 en kan dus NIET INGAAN OP DE AANBEVELING VAN DE OMBUDSDIENST. belgacom sluit hiermee het dossier af.

mijn conclusie;

om verder gerechtelijke stappen te ondernemen tegen bgc is volgens mij onbegonnen werk (alsook de kosten) .
zal daarom hopelijk snel bij andere provider zitten (resterend abonnementsgeld kan me gestolen worden moet ze zowiezo toch betalen),want elke 5euro die ik nog extra moet betalen per maand voor een volumepack van 5gb is me dan teveel .
Gebruikersavatar
zippie666
Pro Member
Pro Member
Berichten: 419
Lid geworden op: 16 apr 2005, 16:31

gobber schreef:...
Schandalig gewoon! Was ik van jou zou'k in't begin van de resterende maanden toch nog iedere keer mijn 12 gig opgebruiken, uit protest alleen al! :evil:
Gebruikersavatar
localhost
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1315
Lid geworden op: 14 mei 2006, 17:23
Twitter: amedee
Locatie: Sint-Niklaas
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
Bedankt: 5 keer
Contacteer:

gobber schreef:mijn conclusie;

om verder gerechtelijke stappen te ondernemen tegen bgc is volgens mij onbegonnen werk (alsook de kosten) .
zal daarom hopelijk snel bij andere provider zitten (resterend abonnementsgeld kan me gestolen worden moet ze zowiezo toch betalen),want elke 5euro die ik nog extra moet betalen per maand voor een volumepack van 5gb is me dan teveel .
Samengevat: de wettelijke rol van de ombudsman is uitgespeeld, en Belgacom weigert van standpunt te veranderen.

Ik stel voor dat je eens aanklopt bij Tik vzw, de nationale consumentenvereniging voor Telecom & InternetKlanten.
Je kan gratis lid worden op http://tik.be - vul geen Belgacom klantnummer in bij je inschrijving, dit is voorlopig nog niet voorzien in het formulier (wordt aan gewerkt). Laat de providergegevens gewoon blanco.
Je kan je case doorsturen naar [email protected]
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
Gebruikersavatar
DarthDavy
Premium Member
Premium Member
Berichten: 489
Lid geworden op: 13 apr 2007, 17:01
Locatie: Roeselare
Contacteer:

gobber schreef: mijn conclusie;

om verder gerechtelijke stappen te ondernemen tegen bgc is volgens mij onbegonnen werk (alsook de kosten) .
zal daarom hopelijk snel bij andere provider zitten (resterend abonnementsgeld kan me gestolen worden moet ze zowiezo toch betalen),want elke 5euro die ik nog extra moet betalen per maand voor een volumepack van 5gb is me dan teveel .
En dat weet BC ook en daarom veranderen ze niet van standpunt.

Ik zou geen verdere gerechtelijke stappen ondernemen, maar dit proberen in de pers te krijgen. Een paar kranten aanschrijven.

Mijn pa heeft een vriend die journalist is bij "Het Volk". Als je wil, wil ik hem eens aanspreken of we hier een artikel uit de brand kunnen slepen.

Stuur me even je gegevens door in een PM en dan probeer ik dat via m'n pa bij de krant te krijgen. Als zij het interessant genoeg vinden, kan er wel een artikeltje van komen. De krant zal je later dan wel contacteren.
Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC5300 - MSI P965 Platinum - GeForce 7900GTX 512MB DDR3 - Western Digital 150GB 16MB Raptor - Western Digital 250GB 16MB - Zalman Powersupply ZM-460-APS 460W - Thermaltake Soprano VB1000SWS
gobber
Member
Member
Berichten: 99
Lid geworden op: 30 dec 2006, 17:44
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 1 keer

alvast bedankt voor info, heb zojuist mailtje gestuurd naar Tik
ivm mijn klacht. voor wat meer info of hun gedacht daarover.
denk zelf dat er niet veel meer aan te doen is want uiteindelijk als ik in mijn
gelijk zou krijgen dan vallen alle promo's bij bgc (studenten abo, adsl multi,
upgrade van adsl enz.......)in't water. en dat zullen ze zeker niet laten gebeuren
Gebruikersavatar
zippie666
Pro Member
Pro Member
Berichten: 419
Lid geworden op: 16 apr 2005, 16:31

we zouden zo telefacts ofzo moeten zeggen dat we iets speciaals gaan doen en dan gelijk greenpeace onzelf vastketenen aan het heken van een datacenter ofzo bij wijze van protest en het in de media te krijgen :lol:
gobber
Member
Member
Berichten: 99
Lid geworden op: 30 dec 2006, 17:44
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 1 keer

probleem zit bij bevolking , 98% van de mensen hebben totaal geen weet dat er andere providers buiten telenet en bgc bestaan, laat staan voordelige tarieven en dat je zoals in mijn geval dan via school te weten komt dat er goedkopere verbinding op de markt is(academic broadband ) dan kunnen ze ineens bij bgc de moeite doen om er ook 10 euro af te doen , (had er voordien zelf nooit van gehoord)
strafste vind ik dat je studentenpromo "elk jaar" moet vernieuwen in september , maw dat is telkens terug voor 1 jaar vast
dat ze dan hun algemene voorwaarden voor adsl go en plus dan maar in brand steken, daar kun je dan toch niet meer op voortgaan

allez t'is eruit , ga goe slapen seffens
:lol:
Gebruikersavatar
DarthDavy
Premium Member
Premium Member
Berichten: 489
Lid geworden op: 13 apr 2007, 17:01
Locatie: Roeselare
Contacteer:

[sarcasme]Oe??? Een schooljaar is toch een volledig jaar? Ik snap het probleem niet...[/sarcasme]
Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC5300 - MSI P965 Platinum - GeForce 7900GTX 512MB DDR3 - Western Digital 150GB 16MB Raptor - Western Digital 250GB 16MB - Zalman Powersupply ZM-460-APS 460W - Thermaltake Soprano VB1000SWS
gobber
Member
Member
Berichten: 99
Lid geworden op: 30 dec 2006, 17:44
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 1 keer

re: schooljaar is volledig jaar

bedoel als je reeds acht jaar adsl hebt kan je binnen 7 dagen weg
in dit geval met student zit je telkens, ieder"schooljaar" terug vast voor een volledig jaar
daar zit het probleem bij mij nu juist
acht jaar belgacom adsl klant, en zit nu nog vast tot november bij bgc
Gebruikersavatar
DarthDavy
Premium Member
Premium Member
Berichten: 489
Lid geworden op: 13 apr 2007, 17:01
Locatie: Roeselare
Contacteer:

Ah, bij mijn ouders is het juist hetzelfde. Al vier jaar ADSL Go klant en vorig jaar telefoon gekregen: "Mevrouw, als u opnieuw inschrijft voor een volledig jaar ADSL bij ons krijgt u 1 maand ADSL gratis." Mijn ma is daar op in gegaan en op die manier zit je ook een volledig jaar vast. Maar bon, ze hebben het natuurlijk wel duidelijk gezegd dan.

Soms doen ze het wel correct.
Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC5300 - MSI P965 Platinum - GeForce 7900GTX 512MB DDR3 - Western Digital 150GB 16MB Raptor - Western Digital 250GB 16MB - Zalman Powersupply ZM-460-APS 460W - Thermaltake Soprano VB1000SWS
Gebruikersavatar
localhost
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1315
Lid geworden op: 14 mei 2006, 17:23
Twitter: amedee
Locatie: Sint-Niklaas
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
Bedankt: 5 keer
Contacteer:

gobber schreef:alvast bedankt voor info, heb zojuist mailtje gestuurd naar Tik
ivm mijn klacht. voor wat meer info of hun gedacht daarover.
denk zelf dat er niet veel meer aan te doen is want uiteindelijk als ik in mijn
gelijk zou krijgen dan vallen alle promo's bij bgc (studenten abo, adsl multi,
upgrade van adsl enz.......)in't water. en dat zullen ze zeker niet laten gebeuren
Ik stel vast dat onze autoreply nog net iets te veel laat uitschijnen alsof we alleen maar Telenetklanten helpen. Dat is dus niet zo, we willen klanten van alle providers helpen.
Belgacom heeft zelf contact opgenomen met Tik om samen te werken, nu is het aan Belgacom om te bewijzen wat hun woorden waard zijn. Dit lijkt me in ieder geval een mooie eerste case.
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
Lord Utopia
Erelid
Erelid
Berichten: 7819
Lid geworden op: 10 mei 2007, 16:33
Uitgedeelde bedankjes: 404 keer
Bedankt: 386 keer

Kun je ook koffiekoeken gaan eten in Brussel, wie weet smaken ze beter daar dan in Mechelen.

Als je hetzelfde gaat doen als dat je gedaan hebt met Telenet, vrees ik dat er niet veel gaat veranderen bij BGC, dat is toch uw doel? In het voordeel van de klant natuurlijk.
Gebruikersavatar
localhost
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1315
Lid geworden op: 14 mei 2006, 17:23
Twitter: amedee
Locatie: Sint-Niklaas
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
Bedankt: 5 keer
Contacteer:

Het kan mij op dit moment eerlijk gezegd totaal niet schelen wat er gebeurt met Telenet of Belgacom. Misschien dat ik over een paar dagen of weken terug goesting heb.
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
S|N
Plus Member
Plus Member
Berichten: 177
Lid geworden op: 10 jul 2006, 22:37

Lord Utopia schreef:Kun je ook koffiekoeken gaan eten in Brussel, wie weet smaken ze beter daar dan in Mechelen.
Je moest eens weten!
In de towers kun je HEERLIJK eten, als je ooit in Brussel bent dan moet je maar eens een bezoekerspas vragen om daar te mogen eten. (Als dat nog mag tenminste)

Goedkoop, gigantisch veel keus en héél lekker!

Het is anders gesteld in Antwerpen, Berchem Oostende (Brugge vanaf vorig jaar denk ik) en Hasselt, viel wel mee maar niet zoals in Brussel.

In elk geval is Belgacom heel goed in zn werknemers te verzorgen, dan nog een goei bureaujob en ge weet waarom hollebollegijs, hollebollegijs noemt :lol:
gobber
Member
Member
Berichten: 99
Lid geworden op: 30 dec 2006, 17:44
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 1 keer

gobber schreef:************vervolg ***************

antwoord ombudsdienst, 06-06-07

****** SPECIFIEKE AANBEVELING VAN DE OMBUDSMAN******

gelet op hetgeen voorafgaat, beveelt de ombudsdienst belgacom aan om de contractsvernieuwing ongedaan te maken en het contract terug om te zetten in een contract van onbepaalde duur, zodat de klager kosteloos kan opzeggen met inachtname van de opzegtermijn

met deze aanbeveling is de wettelijke bemiddelingsrol van de ombudsman beeindigd

*******ANTWOORD VAN BELGACOM 08-06-2007**********

we verwijzen naar de aanbeveling van 06/07/2007 laatstleden die de heer Tuerlinckx met betrekking tot uw klacht aan belgacom richtte.
belgacom behoudt haar eerder ingenomen standpunt uiteengezet in haar antwoord van 02/02/2007 en 13/02 en 20/02 en kan dus NIET INGAAN OP DE AANBEVELING VAN DE OMBUDSDIENST. belgacom sluit hiermee het dossier af.

mijn conclusie;

om verder gerechtelijke stappen te ondernemen tegen bgc is volgens mij onbegonnen werk (alsook de kosten) .
zal daarom hopelijk snel bij andere provider zitten (resterend abonnementsgeld kan me gestolen worden moet ze zowiezo toch betalen),want elke 5euro die ik nog extra moet betalen per maand voor een volumepack van 5gb is me dan teveel .
naar aanleiding van hierbovenvermelde reactie van bgc, sinds een week
overgestapt naar andere provider.

in't kort: aanvraag edpnet ingediend,14dagen later telefoon van bgc technieker dat adsl word afgesloten. na 10 min logingegevens edpnet
ingevoerd en terug online zonder problemen
ter info ; speedtest
bgc dl 3406kbps ul 318kbps
edp dl 5231 kbps ul 504 kbps (1.6km van centrale)
Afbeelding
Afbeelding
hollebollegijs
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1577
Lid geworden op: 01 feb 2006, 11:24

S|N schreef:
Lord Utopia schreef:Kun je ook koffiekoeken gaan eten in Brussel, wie weet smaken ze beter daar dan in Mechelen.
Je moest eens weten!
In de towers kun je HEERLIJK eten, als je ooit in Brussel bent dan moet je maar eens een bezoekerspas vragen om daar te mogen eten. (Als dat nog mag tenminste)

Goedkoop, gigantisch veel keus en héél lekker!

Het is anders gesteld in Antwerpen, Berchem Oostende (Brugge vanaf vorig jaar denk ik) en Hasselt, viel wel mee maar niet zoals in Brussel.

In elk geval is Belgacom heel goed in zn werknemers te verzorgen, dan nog een goei bureaujob en ge weet waarom hollebollegijs, hollebollegijs noemt :lol:
wie zegt dat ik in brussel zit?
en trouwens mijn nick heeft niks met mijn uiterlijk te maken. ik heb wel een beginnend buikje, maar dat is van al dat bier in de weekends. :-D
Plaats reactie

Terug naar “Proximus (Belgacom, Skynet)”