Microsoft plant nieuwe aanpak voor Windows Phone Market

Er is in de afgelopen maanden veel gezegd en geroepen over applicaties voor het Windows Phone 7 platform, zoals het ontbreken van populaire applicaties, de overvloed aan ronduit slechte applicaties, en het toelaten van kopieën in de Marketplace. Maar heeft Microsoft die opmerkingen ter harte genomen? Of gaan ze vanaf de zijlijn toekijken hoe de ontwikkelaars het op hun eentje proberen te doen, en zo het imago van Windows Phone schade berokkenen?
 
Gelekte slides van een interne presentatie die ZDNet heeft kunnen bemachtigen, duiden erop dat Microsoft zich wel degelijk bewust is van het probleem. Ze proberen blijkbaar een strategie op poten te zetten om een aantal problemen rond Windows Phone uit de wereld te helpen. Deze slides handelen weliswaar over de aanpak in de Verenigde Staten, maar als het succesvol is, gaan we er hier in Europa ook van meeprofiteren natuurlijk.
 
 Uit bovenstaande slides (groter formaat) vallen een aantal dingen af te leiden:
  • Microsoft gaat proberen om de ontbrekende “Top Apps”, oftewel, de populairste applicaties op andere platformen, zo snel mogelijk op het Windows Phone platform te krijgen. Met als extra troef een marketing investering van 10 miljoen dollar om de concurrenten te promoten van App ontwikkelaars die hun applicatie niet willen porten naar Windows Phone. Het opvallende hier is dat men specifiek Instagram, Pandora, Skype, en Bump lijkt te willen overhalen.
  • Men gaat de Windows Phone Marketplace anders profileren, focussen op kwalitatieve apps, en niet meer op het aantal applicaties. Iets dat een goeie zet kan zijn, indien goed opgevolgd. Een overzichtelijke Marketplace, met kwalitatieve apps, kan een enorme troef zijn ten opzichte van de concurrentie.
  • Samen met de hardware partners, wil men de “Exclusiviteit” kaart trekken, door applicaties te koppelen aan bepaalde toestellen, zoals Nokia al doet met Nokia Drive, Nokia Maps, ea. Eventueel combineerbaar met doelgerichte promoties van applicaties naar bepaalde gebruikersgroepen toe.
  • De prijzen van de applicaties gaat men proberen te verlagen. Iets dat inderdaad een vreemd fenomeen is in de WP Marketplace, daar liggen de prijzen van applicaties namelijk vaak hoger dan de Android en iOS varianten. Gelukkig ziet men dit in, en wilt men iets eraan doen. Ze vermelden zelfs specifiek “De prijs van spellen op het niveau van de iPhone brengen”.  

Een mogelijke, zij het voorzichtige conclusie die men hieruit kan trekken, is dat Microsoft wel degelijk geluisterd heeft naar de Windows Phone gebruikers en hun hun opmerkingen en verzuchtingen aangaande de applicaties en de Marketplace. Indien men erin slaagt om bovenstaande punten te verwezenlijken, staat de Windows Phone Marketplace een mooie toekomst te wachten. En de gebruikers en ontwikkelaars natuurlijk ook.