Zonne-energie (PV) in de energiemix.

Niet-technische onderwerpen of technisch-gerelateerde onderwerpen waar maatschappelijk debat over bestaat. Lees de extra regels in de sticky, aub!
Plaats reactie
ivob
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1642
Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
Bedankt: 40 keer
Recent bedankt: 12 keer

timmermc schreef:Net zo voor zonnepanelen, waarbij velen denken dat hoe heter de dag hoe meer opbrengst, het omgekeerde is net waar.
Wat velen denken doet er niet toe.
Het komt er nog altijd op neer hoe je, bij gebrek aan handelen door derden, zelf handelt en omgaat met de beslissingen van anderen.

En wie zo denkt heeft waarschijnlijk zelf geen PV-installatie of houdt er geen data van bij.
Meten is weten. Zie mijn vorig bericht.
Met het stijgen van de temperatuur daalt inderdaad de productiviteit. Maar, toch wanneer je langdurig meet en die data verzamelt kan je daar dan ook rekening mee houden. Het warme weer van de laaste daden lijkt nu extreem maar wordt het nieuwe normaal.
Daar hou je dan ook beter rekening mee.
De lokale metingen van gisteren zijn hier nu afgesloten.
Minimum temperatuur 16°C en max. temp. 39°C (waarden gemeten onder thermometherhut. .De waarden op het dak liggen uiteraard veel hoger).
Productieval bedroeg gisteren, de tot nu toe lokaal heetst gemeten dag van het jaar, 9,5 % in vergelijking tov de normale productie onder optimale omstandigheden.
Maar je moet er ook rekening mee houden dat de productie op zo'n dagen in optimale omstandigheden 10 maal hoger is dan het benodigde basisverbruik.
Toch voor wie, op basis van eigen metingen en ervaring zijn verbruik, opslag en productie optimaal op elkaar heeft afgestemd.
Een tijdelijke productieterugval door hitte betekent dus nog altijd dat er meer dan 9 keer meer geproduceerd werd dan op dat ogenblik echt nodig.
Dat kan uiteraard alleen maar goed werken als je productie, verbruik en opslag zelf zoveel mogelijk in de hand hebt*.

En daar schiet HE (in dit geval PV) op grote schaal nog altijd te kort. De factor opslag werd niet (tijdig) uitgerold en men heeft te weinig geïnvesteerd om productiecapaciteit met het wisselend verbruik op elkaar te kunnen afstemmen. Uiteraard werkt dat dus (op zo'n schaa)l nog altijd niet. voor de maatschappij in zijn geheel too little too late.
Wanneer men, om de eigen belangen te beschermen, wil bewijzen dat iets niet werkt is dat heel eenvoudig. Saboteer en dwarsboom het zoveel mogelijk en drijf voor de eigen productiemethoden de lobby en propaganda zo ver mogelijk op. De fossiele industrie doet al jaren niets anders en de nucleaire lobby is in hetzelfde bedje ziek. Er zit dus zo'n bewuste rem op de versnelde ontwikkeling van HE en vooral de uitrol dat ook dit veel te traag gaat en waarschijnlijk te laat zal komen om de zaken nog tijdig te keren.
Koren op de molen voor de Bartjes, Lowiekes en hun achternalopers van deze wereld. Verder dan dwarsbomen, saboteren en alles vooral bij het oude laten zijn ze nog niet gekomen.
En ook hier is de individuele burger deel van het probleem. We leven nog altijd in één van de welvarendste regio's van de wereld maar in Vlaanderen slaagt men er zelfs niet in om binnen een aanvaardbare tijd de algemene uitrol van zo iets eenvoudig als een digitale meter voor elkaar te krijgen. Men zou eens (individueel en algemeen) echt inzicht kunnen krijgen in de tegengestelde energiestromen. Ook in Vlaanderen creëert het beleid geen draagkracht maar holt ze zo lang mogelijk de individuele roep gewoon achterna.

*En op grotere schaal zou dat ook kunnen lukken. Een coöperatieve als bv. Ecopower doet al jaren niet anders. En op alle vlakken. Hun door HE geproduceerde energie is op dit ogenblik nog altijd één van de goedkoopste op de Belgische markt. De energiecomponent aangeboden aan de verbruiker is meestal goedkoper dan de energiecomponent geproduceerd door andere bronnen, nucleair incluis.
Maar ook hier wordt uitbreiding keer op keer gedwarsboomd en moet men, om productie en verbruik op elkaar te blijven afstemmen, teruggrijpen naar een klantenstop. De wil is er wel maar de visie van individuelen en overheden ontbreekt. In het beste geval. Meestal doen ze er alles aan om het te kunnen verhinderen.

Maar de situatie is wat ze is en iedereen zal moeten roeien met de riemen die er zijn en vooral leren de gevolgen van eigen en keuzes van anderen te dragen. Als dat keer op keer het geval blijkt te zijn kan je maar beter, voor wie kan, de negatieve gevolgen van de keuzes van anderen of het ontbreken van die keuzes trachten zoveel mogelijk zelf te minimaliseren. En tot nu toe gaat dit nog het beste met eigen productie zoveel mogelijk uitbouwen op basis van altijd beschikbare zon, lokale opslag en het individueel verbruik daaraan aanpassen. Waarbij geen van deze elementen mag ontbreken maar op elkaar moet afgestemd zijn. Ik ben er zeker van dat ik bij leven niet meer zal meemaken dat indviduen in Vlaanderen dat betaalbaar kunnen bereiken met een andere energiebron.
Bijdragen louter gebaseerd op mijn situatie, beleving, ervaring en kennis en is ter info. Navolging geen vereiste.
Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de persoonlijke situatie van anderen noch voor het onvermogen tot begrijpend lezen van derden, noch wat derden als reactie zelf bijfantaseren over mijn geschreven bijdragen. Who Dares Wins!
Gebruikersavatar
timmermc
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 936
Lid geworden op: 07 nov 2012, 18:00
Uitgedeelde bedankjes: 29 keer
Bedankt: 35 keer

Wat een ellenlang betoog, ik weet nu al zo langzamerhand dat jij een perfect energie beheersbaar huis bezit. En misschien wel een meerderheidsbelang bezit in Ecopower.
En dat je huis nu nog niet, maar wel van het net gaat afgekoppeld worden in 2031 om geen eventuele extra subsidies van de Vlaamse burger ervoor te mislopen. Je wacht dus, tot ik, arme appartement bewoner in stad het allemaal voor je help mee betalen.
Aan zee schijnt de zon altijd...☀️
ivob
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1642
Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
Bedankt: 40 keer
Recent bedankt: 12 keer

Neen, niemand kan een meerderheidsbelang in Ecopower bezitten.
Lees er de staturen maar op na.
Zelfs met meerdere aandelen op naam (max. 20 op naam, dus niet per gezin) heb je nog altijd maar één naamstem (+ één volmachtstem).
Niemand kan de macht daar dus afkopen.

Wat dat huis betreft ook niet correct.
Het is nog niet energetisch 100%perfect onafhankelijk. Het streven, inzake onafhankelijke energievoorziening, is er wel.
Waar en wanneer dat einddoel bereikt zal worden zal afhankelijk zijn van de evolutie der dingen.
Het streven, om economische en niet om technische redenen, is onder de huidige gekende omstandigheden inderdaad mid 2031.
Maar je kan maar beter jezelf voorbereiden op alle mogelijke opties.
Wanneer de omstandigheden het vereisen is er dus geen belemmering en is alles voorbereid om op huishoudelijk niveau 100% energetisch onafhankelijk te worden. Zolang de toestand dit vereist.

Wat betreft de herverdeling van de middelen dat zie je correct.
Ik oefen, zoals bijna iedereen die die kans geboden krijgt, binnen de aangeboden wettelijke middelen, mijn rechten en plichten uit.
En het is nog altijd niet verboden dit, binnen de grens van de wet, te optimaliseren.
Je hoort mij tenslotte ook niet klagen dat ik meebetaal voor de voordelen van een ander waar ikzelf niet van kan of wil genieten.
Dat hoort nu eenmaal bij een systeem van herverdeling.
Honderdduizenden in dit gewest hebben tenslotte al dezelfde keuze gemaakt.
Wil je dat systeem hierzien, waarbij iedereen zijn eigen plan moet trekken en je kan me daarvoor een werkbaar realistisch plan voorleggen wil ik alsnog overwegen zo'n plan te steunen. Ik ben niet afkerig van veranderingen.
Tot het zo ver is draai ik binnen de wettelijke mogelijkheden mee in het bestaande systeem.
Maar wil je een andere weg op kan je daar beter een eigen topic voor opstarten.

Hier ging het, louter als een reactie op je voorlaatste eigen bijdrage, over meten en weten en dat dit leidt tot het streven naar oplossingen volgens verworven data en niet op basis van buikgevoel of het herverdelen van prentjes om aan te tonen hoe het elders werkt of op een ander niet zou kunnen werken. Wie daarvan op de hoogte is maakt dus niet de veronderstellingen die je daar suggereert.
Dat jij in één zin kan schrijven te weten "wat velen denken" is louter voor eigen rekening.
En dan nog, wat velen verkeerd denken is hier dan op dat vlak, door na meting de correcte cijfers weer te geven, bijgesteld.
Toch voor wie nog meer kan en wil lezen dan oneliners en max. 140 tekens.
De rest moet zich dan maar blijven baseren op buikgevoel en herverdeling van beeldekens.
Bijdragen louter gebaseerd op mijn situatie, beleving, ervaring en kennis en is ter info. Navolging geen vereiste.
Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de persoonlijke situatie van anderen noch voor het onvermogen tot begrijpend lezen van derden, noch wat derden als reactie zelf bijfantaseren over mijn geschreven bijdragen. Who Dares Wins!
ivob
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1642
Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
Bedankt: 40 keer
Recent bedankt: 12 keer

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/01 ... e-energie/
Bij Elia merken ze ook dat wind en zonne-energie in België behoorlijk complementair zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de cijfers van februari. Je verwacht het niet, maar qua hernieuwbare energie was dat tot nu toe dé topmaand: 25 procent van de energie kwam toen uit hernieuwbare bronnen
"Daardoor zitten we met een relatief stabiel aandeel van hernieuwbare energie in onze energiemix. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de balans in ons elektriciteitsnet (waar Elia verantwoordelijk voor is, red.)."
Maar wat als er geen van beiden is - weinig zon en weinig wind? Dan is er nog altijd de wisselwerking binnen Europa, zeggen ze bij Elia: “Als het bij ons wat minder waait, kunnen we vaak wel windenergie vanuit Denemarken importeren. Daarom is het ook belangrijk om met die landen verbonden te zijn.” 
Bijdragen louter gebaseerd op mijn situatie, beleving, ervaring en kennis en is ter info. Navolging geen vereiste.
Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de persoonlijke situatie van anderen noch voor het onvermogen tot begrijpend lezen van derden, noch wat derden als reactie zelf bijfantaseren over mijn geschreven bijdragen. Who Dares Wins!
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

Afbeelding

Het zal wel echt hard moeten waaien in de wintermaanden met slechts acht uur licht per dag. :lol:

En waaien op "de gepaste tijdstippen".
Geen spoor te bekennen van enige poging tot quantitatieve opslag...

In de zomer een gigantische overvloed natuurlijk (zestien uur licht en meer zonnenstraling).


In Duitsland neemt de installatie van zonnepanelen dan ook al jaren af (men is daar over de piek heen):
-) het rendeert niet meer in de zomer wegens overproductie
-) het rendeert niet in de winter wegens te weinig zonlicht.

In één woord: intermitterend. :lol:
Jack Daniels
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7707
Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
Locatie: Dendermonde
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 729 keer
Recent bedankt: 4 keer

@Ordon: zie ook mijn opmerking in het kernergie topic. 15% (max) ZP stroom op het totale verbruik. Tijdens de nacht is er ook verbruik maar geen ZP productie. Bijgevolg halen we die 15% bijlange na niet. Titel van de gfafiek zou moeten zijn "... van het maandelijkse verbruik OVERDAG".
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

Ja, de echte "neveneffecten" zullen pas goed komen bovendrijven vanaf een aandeel van 30 à 40 procent "hernieuwbare" energiebronnen.
Onze media zitten nog in de "goed nieuws fase"...
Nu vangen de andere energiebronnen die tekortkomingen nog op.

Intussen lopen de Duitsers wel achter op hun planning.
Dat zijn we van hen niet gewend hé. :lol:

Afbeelding

En dan kwam Poetin aan hunne gaskraan draaien. :angel:
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5710
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 188 keer
Bedankt: 319 keer
Recent bedankt: 4 keer

Jack Daniels schreef:@Ordon: zie ook mijn opmerking in het kernergie topic. 15% (max) ZP stroom op het totale verbruik. Tijdens de nacht is er ook verbruik maar geen ZP productie. Bijgevolg halen we die 15% bijlange na niet. Titel van de gfafiek zou moeten zijn "... van het maandelijkse verbruik OVERDAG".
Wat maakt het uit als je overdag 30% verbruikt en 's nachts 0%, als die gascentrale overdag 15% minder moet produceren en 's nachts 15% meer is het totale gasverbruik op 1 dag blijft gelijk.
Zolang je aanbod groene energie geïnjecteerd nooit groter is dan je afname klopt dit in theorie.

Natuurlijk evolueren we naar het doel op kwartierwaade deze energie te verbruiken omdat 100% groen op deze manier nog steeds niet helemaal groen is zonder energieopslag per dag/hele jaar.
Dit huidige model is niet haalbaar als iedereen groen of CO2 arm wil/moet zijn.
Laten we zeggen dat het op lange termijn wel klopt 100% groen maar enkel dankzij het bestaan van een complementair aandeel 100% grijs dat niet oneindig is en zal afnemen.

Bijkomend is decentrale groene energie veel moeilijker te sturen om het net in balans te houden dan (piek)centrales die allerhande netparameters bijsturen waar nodig en hiervoor vergoed worden (hun doel is niet langer efficiënt en maximaal energie te leveren).
We moeten dus van zo veel mogelijk groene energie lokaal af (verbruiken) als die beschikbaar is.
Denk maar aan de auto laden als de netspanning stijgt door vele zonnepanelen op wijkniveau om dit te compenseren.

"Niemand" gaat uit eigen wil hier zijn bijdrage leveren, een mens moet het nu eenmaal positief of negatief voelen in zijn portemonnee om een bijdrage te willen leveren groter dan z'n eigenbelang (gemakzucht).
Laat staan te begrijpen en interesseren wat netstabiliteit juist is. Want wat hebben ze nu weer bedacht om mij te pluimen?!
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Jack Daniels
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7707
Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
Locatie: Dendermonde
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 729 keer
Recent bedankt: 4 keer

Het ging mij toch niet over het gasverbruik maar over het percentage stroom van ZP??? We worden voorgelogen, zo eenvoudig is het. 15% van de stroom afkomstig uit ZP, ja maar uitsluitend OVERDAG :bang:
Heeft niks te maken met gas. Die grafiek/cijfers schetsen een verkeerd beeld en zou bijgesteld moeten worden naar iets van 7%.
Waarom sommigen (altijd dezelfden) het constant over een andere boeg willen gooien is mij een compleet raadsel.
ZP, daar ging het over en NIET over gas.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5710
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 188 keer
Bedankt: 319 keer
Recent bedankt: 4 keer

Jack Daniels schreef:Het ging mij toch niet over het gasverbruik maar over het percentage stroom van ZP??? We worden voorgelogen, zo eenvoudig is het. 15% van de stroom afkomstig uit ZP, ja maar uitsluitend OVERDAG :bang:
Heeft niks te maken met gas. Die grafiek/cijfers schetsen een verkeerd beeld en zou bijgesteld moeten worden naar iets van 7%.
Waarom sommigen (altijd dezelfden) het constant over een andere boeg willen gooien is mij een compleet raadsel.
ZP, daar ging het over en NIET over gas.
"Maandelijks aantal zonne-energie in het maandelijkse verbruik", lees ik toch als kWh zonne energie / (kWh andere + kWh zonne energie).
(Minus/plus export, import, opslag, ...)
Sorry van aardgas erbij te betrekken dat was inderdaad niet echt on-topic.

Wat win je er mee met 7% te verkondigen?
Verklaar je nader waaruit jij besluit dat het maar 7% moet zijn aan de hand van het artikel of andere bronnen.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ivob
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1642
Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
Bedankt: 40 keer
Recent bedankt: 12 keer

honda4life schreef: Bijkomend is decentrale groene energie veel moeilijker te sturen om het net in balans te houden dan (piek)centrales die allerhande netparameters bijsturen waar nodig en hiervoor vergoed worden (hun doel is niet langer efficiënt en maximaal energie te leveren).
We moeten dus van zo veel mogelijk groene energie lokaal af (verbruiken) als die beschikbaar is.
Denk maar aan de auto laden als de netspanning stijgt door vele zonnepanelen op wijkniveau om dit te compenseren.

"Niemand" gaat uit eigen wil hier zijn bijdrage leveren, een mens moet het nu eenmaal positief of negatief voelen in zijn portemonnee om een bijdrage te willen leveren groter dan z'n eigenbelang (gemakzucht).
Laat staan te begrijpen en interesseren wat netstabiliteit juist is. Want wat hebben ze nu weer bedacht om mij te pluimen?!
Uiteraard bestaat de technologie al om thuisbatterijen en de batterijen van EV's een onderdeel te laten zijn van de netbalans.
Dat ze nog (niet massaal) wordt toegepast is iets helemaal anders.
Ze zijn dus eerder een medestander in de balans van het net dan het te ontwrichten. Indien doordacht en juist ingezet.

De digitale meter, dynamische tarieven en capaciteitstarief (het ene een positieve incentieve en het andere een negatieve) zijn daar ook onderdeel van.
Dat het nog niet massaal wordt aangeboden en nog minder gebruik van gemaakt wil helemaal niet zeggen dat het technisch een groot probleem is.
In Vlaanderen houdt men, mede door een beleid dat met de waan van de dag meedraait, dan ook nog liever vast aan een analoge meter dan vol in te zetten op de toekomst en de technologie die heden al kan toegepast worden.
Laatst gewijzigd door ivob op 02 aug 2022, 18:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Bijdragen louter gebaseerd op mijn situatie, beleving, ervaring en kennis en is ter info. Navolging geen vereiste.
Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de persoonlijke situatie van anderen noch voor het onvermogen tot begrijpend lezen van derden, noch wat derden als reactie zelf bijfantaseren over mijn geschreven bijdragen. Who Dares Wins!
Jack Daniels
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7707
Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
Locatie: Dendermonde
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 729 keer
Recent bedankt: 4 keer

Omdat die 15% van ZP het aandeel is in het VERBRUIK en NIET in de productie.
Toch niet zo moeilijk??
Ik wil een grafiek met het percentage stroom dat ZP produceren in vergelijking met de productie van stroom door nucleair. Deze grafiek is boerenbedrog van de bovenste plank.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5710
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 188 keer
Bedankt: 319 keer
Recent bedankt: 4 keer

Jack Daniels schreef:Omdat die 15% van ZP het aandeel is in het VERBRUIK en NIET in de productie.
Toch niet zo moeilijk??
Ik wil een grafiek met het percentage stroom dat ZP produceren in vergelijking met de productie van stroom door nucleair. Deze grafiek is boerenbedrog van de bovenste plank.
Terechte opvatting.

Maar zoals je ziet is productie en verbruik ongeveer gelijk dus het argument verbruik is niet gelijk aan productie heeft slechts weinig waarde.
Wat verder zie je op jaarbasis dat het aandeel zon ongeveer 7% is van het totaal, productie dus.
Op maandbasis is de zomermaanden lijkt dit echter wel te kunnen kloppen toch dat het aandeel 15% is?

https://www.vlaanderen.be/statistiek-vl ... ktriciteit
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
warpozio2
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 846
Lid geworden op: 19 okt 2016, 12:36
Uitgedeelde bedankjes: 46 keer
Bedankt: 15 keer
Recent bedankt: 1 keer

Jack Daniels schreef:Omdat die 15% van ZP het aandeel is in het VERBRUIK en NIET in de productie.
Toch niet zo moeilijk??
Ik wil een grafiek met het percentage stroom dat ZP produceren in vergelijking met de productie van stroom door nucleair. Deze grafiek is boerenbedrog van de bovenste plank.
Een grafiek van de complete productie (eigen verbruik en de 15% die op het net gezet werden) zou dan op de omvormers gemeten moeten worden me dunkt?
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5710
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 188 keer
Bedankt: 319 keer
Recent bedankt: 4 keer

warpozio2 schreef:
Jack Daniels schreef:Omdat die 15% van ZP het aandeel is in het VERBRUIK en NIET in de productie.
Toch niet zo moeilijk??
Ik wil een grafiek met het percentage stroom dat ZP produceren in vergelijking met de productie van stroom door nucleair. Deze grafiek is boerenbedrog van de bovenste plank.
Een grafiek van de complete productie (eigen verbruik en de 15% die op het net gezet werden) zou dan op de omvormers gemeten moeten worden me dunkt?
Ook dit is grotendeels een benadering afhankelijk van data en modellen.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Jack Daniels
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7707
Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
Locatie: Dendermonde
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 729 keer
Recent bedankt: 4 keer

warpozio2 schreef: Een grafiek van de complete productie (eigen verbruik en de 15% die op het net gezet werden) zou dan op de omvormers gemeten moeten worden me dunkt?
Hoe die gegevens gemeten worden is toch van geen belang?? Als er gegevens beschikbaar zijn van het aandeel in verbruik dan mag het geen probleem zijn om gegevens ter beschikking te stellen van het aandeel in productie.
Doen jullie nu moeilijk om moeilijk te doen?
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
warpozio2
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 846
Lid geworden op: 19 okt 2016, 12:36
Uitgedeelde bedankjes: 46 keer
Bedankt: 15 keer
Recent bedankt: 1 keer

Jack Daniels
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7707
Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
Locatie: Dendermonde
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 729 keer
Recent bedankt: 4 keer

Inderdaad, je moet het toch maar doen. Langs de andere kant: dat zal hem een mooi centje opbrengen. Coucke is ondernemer voor iets hee
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
Gebruikersavatar
Dizzy
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5989
Lid geworden op: 06 dec 2009, 13:28
Locatie: Hier ter plaatse
Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Bedankt: 337 keer
Recent bedankt: 13 keer

Ik snap niet dat die niet investeert in goedkope kernenergie :bang:
-----------------------------------------------------------------------
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

Ergens hebt ge toch een zwaar trauma opgelopen, denk ik, nu ge overal over kerncentrales iets blijkt te moeten schrijven. :angel:

Te pas of te onpas.
En liefst nog het laatste woord... :lol:

~~~~~~~~

Het Fraunhofer instituut heeft in haar rapport van 2021 een duidelijke "Yes" geantwoord of PV de energierekening van de Duitse burgers de hoogte in jaagt.

Dat is duidelijk taal nu zowat al de Duitse kernreactoren uit dienst genomen zijn.

Dat wisten we natuurlijk ook al van de gegevens van Eurostat dat de Duitsers bij de duurste van Europa zijn betreffende de prijs per kWh voor huishoudens.

En dan moet de rekening nog volgen om die gigantische massa zonnepanelen op te ruimen.
rmag
Pro Member
Pro Member
Berichten: 392
Lid geworden op: 29 nov 2008, 16:26
Uitgedeelde bedankjes: 16 keer
Bedankt: 25 keer

Nee hoor.

HE in Duitsland "Die Energiewende ist nicht teurer als eine Kugel Eis." Dus ongeveer 1 euro per maand :banana:
Jürgen Trittin , Grünen-Chef
Gebruikersavatar
Dizzy
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5989
Lid geworden op: 06 dec 2009, 13:28
Locatie: Hier ter plaatse
Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Bedankt: 337 keer
Recent bedankt: 13 keer

Misschien moeten meer Duitse dorpen doen zoals Großbardorf. Daar hebben ze geen gas meer nodig. Ze hebben geopteerd voor een eigen systeem (biogas) Hun centrale produceert jaarlijks meermaals de gemeentelijke elektriciteitsbehoefte. Maar de belangrijkste opbrengst is eigenlijk een bijproduct: het koelwater van de motor. Die gaat via een leidingsysteem het dorp in, waar het vervolgens de huizen verwarmt die daarvoor vroeger olie nodig hadden: het warmtenet.
Sinds 2011 krijgen 140 huishoudens én alle gemeenschappelijke ruimten warmte uit biogas. Sindsdien blaast het dorp jaarlijks 400.000 liter olie minder de atmosfeer in. De biogascentrale zelf is eigendom van lokale agrariërs, die het geld ervoor leenden of investeerden. Wie jaarlijks 40 ton maïs beloofde te leveren kon een aandeel in de centrale kopen, en krijgt als dank aan het eind van de cyclus weer 32 ton mestmengsel (dat overblijft na de biosgasproductie) terug voor op zijn land.

De gemeente beschikt al sinds 2005 over een zonnepark en sinds 2016 over vier windmolens. Dat laatste was hier minder controversieel dan elders, aangezien Großbardorf in 1921 al pionierde met een elektriciteit opwekkende windmolen – er staat zelfs een miniatuurbeeldje in het dorp. Zo is duurzame energie een bron van trots, niet van controverse. Zeker ook omdat Großbardorf inmiddels vijftien keer zoveel stroom creëert als het zelf verbruikt. “En sinds Poetin gek is geworden gaat de stroomprijs alleen nog maar omhoog”, jubelt manager Marco Seith vanachter een computer in de biogascentrale. “Dus ook dat steken we mooi in onze zak.”
Het kan dus ook anders als men meer zelf gaat instaan voor de productie en als de voordelen ook bij de burger terecht komt ipv enkel de factuur van grote concerns die enkel hun eigen winst behartigen.
-----------------------------------------------------------------------
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
ivob
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1642
Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
Bedankt: 40 keer
Recent bedankt: 12 keer

Uiteraard kan het anders als je het zelf doet en de voordelen zelf benut:
Bron huishoudelijke energie.jpg
(76.87 KiB) Nog niet gedownload
En alle binnengehaalde energie via het net levert ook economisch voordeel op en wordt ook opgewekt via HE.
Dag en nacht. :banana:
tot spijt van wie het benijdt en blijft hopen op iets dat tegen 2050 redding zal brengen. :-D
Bijdragen louter gebaseerd op mijn situatie, beleving, ervaring en kennis en is ter info. Navolging geen vereiste.
Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de persoonlijke situatie van anderen noch voor het onvermogen tot begrijpend lezen van derden, noch wat derden als reactie zelf bijfantaseren over mijn geschreven bijdragen. Who Dares Wins!
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

ivob schreef:Dus niet lang moeten wachten op een voorproefje: 12 uur na middernacht (o.a. dankzij de "maanpanelen") al meer dan het dubbele geproduceerd dan verbruikt en 0% netafname, m.a.w 100% autarkie op een bewolkte regenachtige dag.
Die 2,48 MWh (481 kWh + 879 kWh +1120 kWh) van jou, op jaarbasis, is maar een zeer kleine druppel op een hete plaat in jouw totale energetische voetafdruk, denk ik zo. :wink:

De totale Belgische energiebalans, op jaarbasis, is om en bij de 400 TWh = 400.000 GWh = 400.000.000 MWh.
Dat is gemiddeld per Belg: 400.000.000 MWh / 11.000.000 Belgen = 36,36 MWh om België draaiende te houden.

Mochten alle Belgen in staat zijn hetzelfde te doen als jij (en jij representatief zijn :lol: ):
Dan dekt dit gemiddeld slechts 2,48 MWh / 36,36 MWh = 6,82% van de energetisch voetafdruk per persoon.
Indien men gemiddeld met twee personen samenwoont is dat slechts 3,41%.
En nog lager naarmate men gemiddeld met meer personen samenwoont.

Afbeelding


Het lijkt er op dat zelfs jij nog zwaar gaat moeten "consuminderen"...
Meer dan decimeren zelfs.
Van de twaalf maanden nog minder dan één maand aan energie, die jezelf kan produceren, van jouw totale energetische voetafdruk. :wink:

Gelukkig hebben we nog andere (collectieve) energiebronnen. 8)
Laten we daar samen goed zorg voor dragen.

ivob schreef:En alle binnengehaalde energie via het net levert ook economisch voordeel op en wordt ook opgewekt via HE.
tot spijt van wie het benijdt en blijft hopen op iets dat tegen 2050 redding zal brengen. :-D
Jezelf, en anderen(!), geen blaasjes wijsmaken over (onder andere) 100% autarkie lijkt me alvast een goed begin. :wink:
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

AfbeeldingBron: Wikimedia (Aanmaakdatum van deze figuur: 1 december 2020)

In grote lijnen lijkt me dat wel te kloppen.

Volgens die figuur (ze missen ergens 1%) is 79% fossiel of met biomassa erbij 86%.
Dat is dus, euhm, héél héél veel dat er tegen 2050 bijna allemaal best uit zou moeten. :|

Waterkracht, nucleair, wind en zon samen is slechts 13% volgens deze gegevens.

Met een nog steeds voortrazende stijgende consumptie.

Afbeelding
Gebruikersavatar
OpThaCop
Pro Member
Pro Member
Berichten: 382
Lid geworden op: 28 mar 2006, 23:33
Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
Bedankt: 13 keer

Ordon schreef: De totale Belgische energiebalans, op jaarbasis, is om en bij de 400 TWh = 400.000 GWh = 400.000.000 MWh.
Dat is gemiddeld per Belg: 400.000.000 MWh / 11.000.000 Belgen = 36,36 MWh om België draaiende te houden.
Vergeet je hier niet bedrijven mee in rekening te brengen?
Gelieve ook iets minder op de man te spelen, dank op voorhand.
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

Uiteraard mag ook jij van mening zijn dat een persoon met een jaarlijkse eigen energieproductie van 2,46 MWh voor 100% zelfvoorzienend is.
De cijfers spreken dat tegen.
Simpel.

Niet dat dat nog niet aan de betrokkene gecommuniceerd werd.
Integendeel: veelvuldig en door meerdere forumgebruikers.

De onderliggende gedachte "ik heb PV, een batterij en ben energetisch onafhankelijk" is gewoonweg foutief.

Wat niet wil zeggen dat er geen inspanningen geleverd werden.
Doch stel de zaken niet rooskleuriger voor dan ze zijn.
Dat laatste is duidelijk een probleem.

De orde van grootte vind je terug in mijn bericht: het gaat echt niet over enkele procenten dat hij ernaast zit.
Laatst gewijzigd door Ordon op 08 aug 2022, 14:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Jack Daniels
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7707
Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
Locatie: Dendermonde
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 729 keer
Recent bedankt: 4 keer

Ordon schreef:Uiteraard mag ook jij van mening zijn dat een persoon met een jaarlijkse eigen energieproductie van 2,46 MWh voor 100% zelfvoorzienend is.
De cijfers spreken dat tegen.
Is geen kwestie van cijfers. Zelfvoorzienend zolang de hoofdzekering op hun stroomteller aan staat. Als die zekering uit wordt geschakeld staan ze daar schoon met hun zelfvoorziening. Dan is het even donker als bij iemand zonder ZP, batterij, windmolen,...
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

Dat is zo.

Ook jij weet dat zonnepanelen je helpen.
Maar jij bent tenminste objectief.

Ieder mens is van veel meer energie afhankelijk dan die enkele MWh die jezelf kan produceren.
Gebruikersavatar
cadsite
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4917
Lid geworden op: 20 jan 2015, 16:10
Locatie: Kortrijk
Uitgedeelde bedankjes: 172 keer
Bedankt: 365 keer
Recent bedankt: 13 keer
Contacteer:

Als ik die afbeelding bekijk met "aantal doden per opwek", dan stel ik mij daar toch vragen bij.
OK, het aantal rechtstreekse doden bij kernenergie is laag, maar er is veel meer. Kijk maar naar de gigantische zone rond Tsjernobil die nog vele vele jaren totaal ontoegankelijk is.
Kijk ook naar het potentiële risico bij conflicten. De Russen zijn hier nu weer gretig misbruik van aan het maken in Oekraïne.
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

Om maar enkele voorbeelden te noemen: fijn stof tengevolge van verbranden van fossiele brandstoffen, klimaatverandering tengevolge van verbranden van fossiele brandstoffen, allicht weet je ook nog wat over "zure regen" tengevolge van de hoge hoeveelheden zwavel in fossiele brandstoffen, etc.

De oude kolencentrales stootten indertijd zelfs honderd maal zoveel radionucliden uit dan wettelijk toegelaten voor kerncentrales.
Al die radionucliden van de kolencentrales liggen in de wijde omgeving verspreid. Ook in moestuintjes...
De assen werden soms zelfs in het kippenhok gegooid....

Landen die nu nog veel steenkool verbranden, hebben daarom geen filterinstallatie hé.

Jaarlijks komt er nu ongeveer 10.000 ton uranium in ons leefmilieu vanwege verbranden van steenkool.

Het aantal doden in die grafiek is trouwens per opgewekte TWh.
In absoluut aantal val je achterover van het aantal doden tengevolge van fossiele brandstoffen...

Zijn de opgegeven waarden "100% correct"?
Nee, het beste dat men kan doen is modelleren: dat gebeurt door specialisten/experten etc.
Gebruikersavatar
Dizzy
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5989
Lid geworden op: 06 dec 2009, 13:28
Locatie: Hier ter plaatse
Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Bedankt: 337 keer
Recent bedankt: 13 keer

Dat soort cijfers zijn altijd discutabel. Rampen spreken meer tot de verbeelding dan langzame doders en bovendien zijn er heel veel meetfouten mogelijk. Naast de doden zijn er bijvoorbeeld ook heel wat andere gevolgen zoals een enorm gebied dat voor lange tijd onbruikbaar is, dat kan je niet in doden uitdrukken. Ook zijn er slachtoffers die niet dood zijn maar toch mogelijk zware gevolgen hebben, ook nadien zijn er vaak vele die afwijkingen hebben ook al zijn ze na de ramp geboren. Bovendien zit je ook met dubbeltellingen, mensen die sterven kunnen meerdere oorzaken hebben. Iemand die in een verkeersongeval sterft maar een kanker had door straling, hoe ga je die tellen?

Met de covid-crisis is het duidelijk dat je slachtoffers op vele manieren kunt tellen, zo krijg je enorme verschillen terwijl het om hetzelfde probleem gaat.
-----------------------------------------------------------------------
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

Pretendeer jij over betere gegevens te beschikken?

Of wil je enkel die gegevens in twijfel trekken?

Er werken dagelijks tienduizenden wetenschappers om ons een zo goed mogelijk beeld te geven.

Er zijn allicht vele miljoenen nitwits die hun mening massaal op het internet verspreiden. Toch?
Laatst gewijzigd door Ordon op 08 aug 2022, 15:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Dizzy
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5989
Lid geworden op: 06 dec 2009, 13:28
Locatie: Hier ter plaatse
Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Bedankt: 337 keer
Recent bedankt: 13 keer

Ik zeg dat die gegevens zijn zoals je meet en dat je op vele manieren kan meten met daarbij enkel voorbeelden van interpretatiemogelijkheden als argument. Er vallen nog altijd slachtoffers door voorgaande rampen maar deze kunnen moeilijk in de cijfers zitten.
-----------------------------------------------------------------------
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

Ik hou het bij die wetenschappers die ons een zo goed mogelijk beeld trachten te geven.
Ze trachten dat iedere dag te verbeteren en verfijnen.

Uiteraard kunnen die nitwits vele malen meer berichten versturen. :wink:
Gebruikersavatar
Dizzy
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5989
Lid geworden op: 06 dec 2009, 13:28
Locatie: Hier ter plaatse
Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Bedankt: 337 keer
Recent bedankt: 13 keer

Ordon schreef:Uiteraard kunnen die nitwits vele malen meer berichten versturen. :wink:
Zo goed mogelijk, dat is dus wat ik zeg. Er is een verschil tussen "zo goed mogelijk" en "juist".

Maar alé, je bent weer zo bijzonder respectvol on topic :beerchug:
-----------------------------------------------------------------------
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

Dan moet je me toch eens uitleggen wat jouw berichten nu feitelijk aan die grafiek of dit topic bijbrengen? :lol:
Jack Daniels
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7707
Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
Locatie: Dendermonde
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 729 keer
Recent bedankt: 4 keer

Ordon schreef:Dan moet je me toch eens uitleggen wat jouw berichten nu feitelijk aan die grafiek of dit topic bijbrengen? :lol:
Gij stelt moeilijke vragen zenne.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
Gebruikersavatar
OpThaCop
Pro Member
Pro Member
Berichten: 382
Lid geworden op: 28 mar 2006, 23:33
Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
Bedankt: 13 keer

Ordon schreef:Uiteraard mag ook jij van mening zijn dat een persoon met een jaarlijkse eigen energieproductie van 2,46 MWh voor 100% zelfvoorzienend is.
De cijfers spreken dat tegen.
Simpel.
.... blablabla
Mijn punt is dat je de TOTALE Belgische energiebehoefte van 400TWh tegenover de Belgische bevolking zet van 11 miljoen Belgen.
Vind jij het normaal dat je de bedrijven niet mee telt? Volgens mij gebruiken die ook heel veel energie!
Of vind jij dat enkel de particulieren moeten proberen hun bijdrage te doen in de energiebehoefte?

En nogmaals, stop eens met zo onbeschoft te reageren hier.
Ik ga hier waarschijnlijk niet meer reageren en als er niets gebeurt, stop ik ook met het forum te bezoeken... het is hier redelijk verziekt.
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1862
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 44 keer
Bedankt: 83 keer
Recent bedankt: 9 keer

OpThaCop schreef:Of vind jij dat enkel de particulieren moeten proberen hun bijdrage te doen in de energiebehoefte?
Dat is net het punt.
Ik vind dat niet en heb dat in het bewuste bericht ook duidelijk geschreven.
De particulieren kunnen zelfs niet voor 100% voorzien in hun energiebehoefte.
We zijn defacto afhankelijk van anderen (terzij een kluizenaarsbestaan) voor diensten, goederen etc waarvoor, jawel, energie nodig is.
Toch zijn er mensen die blijven volhouden dat ze een autarkie van 100% behaald hebben.
Ze komen hier het forum opgestormd dat zij "de" oplossing hebben, met nog wel een slimme meter in huis waarmee ze "Semi-Offline" zijn.
't Ja,...

Nu, autarkie is per definitie zelfs 100%. :lol:
Volledig onafhankelijk.
Plaats reactie

Terug naar “Maatschappelijke uitdagingen / discussies (niet technisch)”