[Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Ghislain
Starter Plus
Starter Plus
Berichten: 35
Lid geworden op: 02 Nov 2013
Bedankt: 21 keer

[Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor Ghislain » 12 Nov 2013, 10:41

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************
Het is mijn bedoeling om in deze thread de basisconfiguratie van Asterisk op Raspberry Pi via de Freepbx interface (dus zonder gebruik te maken van de CLI - Command Line Interface) te faciliteren. De vertrekbasis is de bestaande RASPBX distro hier te vinden: http://www.raspberry-asterisk.org/downloads/
Ik ben geen expert in deze materie, naar mate ik zelf vorder zal ik deze topic vervolledigen en eventuele opmerkingen/vragen/verduidelijkingen invoegen. Om het overzichtelijk te houden beperk ik mij tot een realistisch scenario met basis functionaliteit. De onderstaande configuratie draait hier ondertussen probleemloos sinds begin November 2013.
Iedere omgeving is anders en daardoor kunnen de aangegeven configuratiewaarden en parameters afwijken, de hierin gedeelde informatie is louter informatief, wijzigingen aan hard- en software configuraties worden steeds op eigen verantwoordelijkheid doorgevoerd.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************

Inleiding

Het scenario dat uitgewerkt wordt ziet er als volgt uit:
1. Er zijn twee VoIP providers (bv. 1 voor vaste en 1 voor mobiele gesprekken)
2. Er is 1 bestaande analoge lijn via een PSTN provider (bv. Telenet of Belgacom) die we via een ATA (Analog Telephone Adapter) VoIP ready hebben gemaakt

Ik ga er van uit dat de Raspberry Pi pbx ondertussen geinstalleerd en softwarematig up to date is, hoe je dit best aanpakt kan je hier terugvinden http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=35&t=39486
Alle configuratieparameters worden via de grafische webinterface (Freepbx) doorgevoerd.

Schematisch voorgesteld ziet het vereenvoudigd plaatje er als volgt uit (Telenet modem/router en interne Router zijn niet weergegeven):

Asterisk.jpg


Vooraleer met de configuratie van de verschillende parameters in Asterisk aan te vangen is het nuttig de meest belangrijke elementen die we in deze context gebruiken, kort te definieren:

Trunk
Een (SIP) trunk is de logische verbinding tussen je pbx en de SIP (VoIP) provider. Het is een point to point (peer to peer) IP verbinding over je bestaande internet connectie.
Extension
Een extension is de logische IP verbinding tussen alle SIP enabled devices (bv. SIP telefoons, softphones op je PC of tablet, analoge telefoon met ATA...) en je Asterisk pbx op de LAN
In- en Outbound routes
De In- en Outbound routes bepalen de routering van je voice traffic m.a.w je bepaalt zelf naar welke provider je welk type van voice traffic stuurt en/of ontvangt.
Dial Plan
Het dial plan definieert welke type telefoonnummers (nationaal, mobiel, internationaal) of zelfs welke specifieke nummers al dan niet door je pbx kunnen behandelt worden. Zonder dial plan zal geen enkel gesprek tot stand kunnen gebracht worden m.a.w zonder dial plan laat je pbx niets door. Het dial plan gaat hand in hand met de in- en outbound routes.

Het wordt stilletjes aan tijd om aan de slag te gaan, dus start de brower op (bij voorkeur FireFox of Chrome) en activeer de Freepbx administration interface: http://raspbx

Pbx status verificatie
Log aan en verifieer de status van je pbx via het menu Reports/Freepbx System status, als alles goed is moet dit er ongeveer zo uitzien:

screenshot.15.jpg


Stap 0. Global Settings

1. IP Settings
Vooraleer in de meer gedetailleerde setup van Asterisk te duiken is het noodzakelijk om er voor te zorgen dat de IP connectiviteit correct gedefinieerd wordt. Via het menu Settings -> Asterisk SIP Settings -> Rubriek NAT Settings -> Parameter IP Configuration zie je de volgende mogelijkheden :

Public IP
Alleen te gebruiken als je PBX rechtstreeks met het internet verbonden is (wat ten stelligste is af te raden) !

Static IP
Start met deze configuratie te gebruiken, ook al wijzigt het WAN IP adres dat je via DHCP van je provider krijgt. Vul in het veld 'External IP' het WAN adres in van je router. Ken je dit niet dan kan je dit makkelijk opzoeken via http://whatsmyip.com
Onder 'Local Networks' geef je je intern netwerk adres aan (bv. 192.168.1.0) met de corresponderende netmask (bv. 255.255.255.0)
Zodra de volledige configuratie van Asterisk is doorlopen (zie 10 stappen hieronder) en getest is, kan je eventueel overschakelen naar Dynamic IP (zie hieronder).

Dynamic IP
Aangezien het WAN adres van onze router af en toe wijzigt houdt dit in dat we bij 'Static IP' het adres manueel zouden moeten gaan aanpassen. Vergeten we dit te doen dan zal de pbx niet langer met de SIP providers kunnen communiceren. Dmv 'Dynamic DNS' (DDNS) kunnen we er voor zorgen dat deze aanpassing automatisch verloopt. Het enige wat we in dit geval moeten doen is een domein aanmaken bij een FREE DDNS provider. De gekendste DDNS provider is ongetwijfeld DYNDNS http://dyn.com/dns/ echter deze dienst is niet langer kosteloos ! Verduidelijking: je kan nog steeds kosteloos een DDNS domein registeren maar je moet het gebruik ervan vervolgens iedere maand per e-mail bevestigen, zoniet wordt je domein gedesactiveerd.
Ik vond een alternatief in de vorm van DNSEXIT.COM http://www.dnsexit.com/. Kies via het menu de optie DNS -> Free Second Level Domain DNS.
Geef vervolgens een naam aan je domein en kies de extensie (publicvm.com of linkpc.net), je WAN adres verschijnt automatisch, klik vervolgens op continue en bevestig je keuze. Het is een goed idee om voor je pbx een aparte HOST aan te maken onder je domein, dit vergemakkelijkt de identificatie. Nadat je dit hebt gedaan, wacht je een 5 tal minuten , waarna je via een ping commando naar je domeinnaam of hostnaam kan testen of deze reeds door de DNS server gekend is.
Plaats vervolgens de hostnaam (of de domeinnaam indien je geen bijkomende host hebt aangemaakt) in het veld 'Dynamic Host' van Asterisk. Om er voor te zorgen dat wanneer je public internet adres wijzigt, deze wijziging ook effectief aan de DDNS provider doorgegeven wordt, moet je een DDNS client op je pc (of in ieder geval een pc in je netwerk) draaien. Deze client checked met een vrij definieerbaar interval of je publiek (WAN) adres al dan niet gewijzigd is. Indien dit het geval is gaat de client vervolgens de DDNS records updaten. Zelf gebruik ik DirectUpdate (eenmalige bijdrage voor de licentie) maar je kan tal van freewares vinden. Je hoeft je hierna niet langer zorgen te maken wanneer je WAN IP adres wijzigt, alles wordt nu dynamisch (automatisch) aangepast.

2. Country Settings
Ga vervolgens via het menu Settings -> Advanced Settings, naar de rubriek Dialplan & Operational en pas de parameters
Extension Concurrency Limit aan van 0 naar een beperkende waarde (bv. 4) (Dit is een veiligheidsmaatregel)
Country Indication Tones -> Selecteer Belgium

3. Conference Call Settings (Optioneel)
Als je een regelmatige gebruiker van conference calls bent en je daar als chair person fungeert (je opent de conference bridge) kan het gebeuren dat de standaard SIP RTP timers er voor zorgen dat de connectie verbroken wordt (wegens nog geen activiteit op de conference bridge).
Dit kan je verhelpen door de RTP timer settings aan te passen :
Ga via Asterisk SIP Settings naar de rubriek 'RTP Timers' en pas vervolgens de volgende parameters aan:
rtptimeout 600 (in seconden)
rtpholdtimeout 900 (in seconden) (rtpholdtimeout moet altijd groter zijn dan rtptimeout)

Nog een ander probleem is het DTMF gebeuren, al helemaal als je een ATA in je setup gebruikt (zoals hier het geval is). Het is frustrerend als je je codes intypt en deze systematisch door het systeem niet herkend worden. De parameters die hierbij een rol spelen zijn:
DTMF Process Info
DTMF Process AVT
DTMF Tx Method
DTMF Tx Mode
Hoe deze bij voorkeur in te stellen zien we in stap 3, waar we deze parameters in de respectievelijke rubrieken PSTN en Line1 terug vinden.

Daarnaast zijn er nog parameters aan te passen in de Advanced Settings en Asterisk SIP Settings, we behandelen deze verder door.


Stap 1. Trunk Definitie Provider 1 (WeePee - In en uitgaand)

De eerste vraag die ik mij stelde toen ik de verschillende account mogelijkheden zag was: moet je een specifieke SIP Trunk Account activeren bij je provider ? Het antwoord is: dat hangt er van af ! Wil je meerdere verschillende officiele nummers via je trunk kunnen beheren dan moet je dat in ieder geval doen (bv, in het geval je deze setup binnen een klein bedrijf zou willen gebruiken). Als je je echter, zoals in dit voorbeeld, beperkt tot een 1 officieel nummer bij je VoIP provider (1 DID) kan je gewoon gebruik maken van een VoIP account. Heb je al een bestaand telefoonnummer dan kan je dit ofwel laten porteren naar je VoIP provider ofwel vraag je een nieuw, bijkomend nummer aan (aan het laatste is een kost verbonden).

Via het menu Connectivity/Trunks/Add Trunk/Add SIP Trunk kom je in het definitiescherm voor je sip Trunk.
Geef de Trunk een beduidende naam, let daarbij op dat zowel in General Settings als in Outgoing Settings deze naam identiek moet zijn.

In de Outgoing Settings plaats je (bij gebruik van een standaard VoIP Account) de volgende parameters:

type=peer
username=32xxxxxxxxxx
secret=your secret
trustrpid=yes
sendrpid=yes
qualify=yes
insecure=port,invite
host=sswX.brussels.weepee.org
fromuser=32xxxxxxxxxx
fromdomain=sswX.brussels.weepee.org
dtmfmode=inband
canreinvite=yes
disallow=all
allow=alaw


en vervolgens vul je de Register String in:

username:your secret@sswX.brussels.weepee.org/your telephone number bij deze provider

Beschik je over een SIP Trunk Account dan zien de parameters er identiek uit, de syntax van de Register String is eveneens identiek aan deze voor de VoIP account.

Klik op 'Submit Changes' (om de wijzigingen te bevestigen) en daarna op 'Apply Config'


Stap 2. Trunk Definitie Provider 2 (InternetCalls - enkel uitgaand)

De procedure is identiek dezelfde aan deze van stap 1, enkel de mee te geven parameters en Register String zijn verschillend (dit is namelijk verschillend per VoIP provider, in dit geval InternetCalls), werkend voorbeeld:

type=peer
username=xxxxxxxxx
secret=your secret
nat=yes
maxexpiry=3600
insecure=very
host=sip.internetcalls.com
fromdomain=internetcalls.com
dtmfmode=rfc2833
defaultexpirey=1800
disallow=all
allow=ulaw,alaw


Register String syntax: username:your secret@sip.internetcalls.com

Nadat je Submit Changes en daarna Apply Config hebt doorgevoerd, kijk je onder Reports/Freepbx System status of de volgende entries zijn verschenen onder Freepbx statistics, als alles correct is gedefinieerd moet dit er als volgt uitzien :
IP trunks online: 2
IP trunk registrations: 2


De betekenis van de bovenvermelde parameters:

disallow=all
This should always come before any allow directives
allow=ulaw,alaw, g722
This allows use of the codecs defined (in the example ulaw, alaw, g722). Most SIP providers support alaw and ulaw codecs.
context=from-trunk
This is the context that Asterisk will dump calls coming from the trunk into this dialplan context. Without this set to a proper context, incoming calls will not work.
dtmfmode=auto
This tells Asterisk how to interpert DTMF tones. It can be auto (auto-negotiates what mode to use - recommended), inband (sends DTMF as sounds in the audio stream), rfc2833 (recommended if your SIP provider supports it), or info (DTMF info is sent inside the SIP header)
fromdomain=sip.mijnprovider.com
This tells the SIP provider what domain the call comes from. Some SIP providers require this for authentication.
fromuser=<Username>
This is the username to authenticate to the SIP provider with.
host=sip.mijnprovider.com
This is the host to connect with to send calls
insecure=very
This determines if Asterisk should authenticate calls coming in.
insecure : very|yes|no|invite|port : Specifies how to handle connections with peers. Default no (authenticate all connections). invite and port added in v1.2.x, yes and very removed in v1.6.x, possible to use multiple options separated by commas from v1.4.x
qualify=yes
This tells Asterisk whether or not to send SIP NOTIFY messages to the peer to check if it's still avalible the latency between it and Asterisk.
secret=<Password>
This is the password to authenticate to the SIP provider
type=peer
This sets the type to peer. This is required.
username=<Username>
This is the username to connect to the SIP provider with.
authname<Username>
This is the authentication username to connect to the SIP provider with. This isn't normally required, but some providers require it to register.
canreinvite=no
This tells Asterisk if it should try to set up a call between the SIP provider and the destination phone directly. This is typicaly set to no. If you're behind a NAT, this should be set to "no".


Stap 3. Integratie PSTN Provider & analoog telefoontoestel (PSTN - in en uitgaand)

Dit is het gedeelte wat mij het meeste tijd heeft gekost om het te doorgronden en uiteindelijk ook nog correct geconfigureerd te krijgen.
Om een analoge telefoon als VoIP enabled device te kunnen gebruiken hebben we een Analog Telephone Adapter (ATA) nodig, deze beschikt over een RJ11 poort (waar je je telefoon aansluit) - FXS poort genaamd en een RJ45 poort (waar je je LAN aansluit). Aangezien we in deze setup ook de bestaande analoge lijn van Telenet (geconnecteerd op de kabelmodem/router) wensen te integreren hebben we een ATA nodig die niet alleen over een FXS poort (Foreign Exchange Subscriber) maar tevens ook over een FXO poort (Foreign Exchange Office) beschikt. Het is hierbij uitermate belangrijk beide poorten correct aan te sluiten namelijk:
-> de FXS poort aan je analoge telefoon
-> de FXO poort aan de telefoonaansluiting van je kabelmodem

Indien je dit verkeerd aansluit dan bestaat de kans dat je je ATA beschadigd (er staat immers een spanning van ongeveer 50V DC op de FXO poort).
Ik gebruik in mijn setup een Cisco SPA232D (dewelke een doorontwikkeling is van de veel gebruikte Linksys SPA3102). Deze ATA biedt ook DECT ondersteuning maar wel enkel voor een enkel type CISCO dect toestel.
In mijn setup was de interne aansluiting van de analoge lijn nog met een klassieke 5 polige telefoonstekker uitgevoerd, ik heb dit moeten vervangen door een apart kabeltje met RJ11 connector (deze zijn ook apart in de speciaalzaak verkrijgbaar).

Op de Telenet kabelmodem/router zijn twee telefoonpoorten aanwezig, ik ging er van uit dat beide geactiveerd waren, niet dus ! Gebruik dus de bestaande poort. Gemakkelijkheidshalve beperk ik mij tot de meest noodzakelijke aanpassingen om het geheel straks werkend te krijgen, je zal zien dat de configuratie van een ATA zeer uitgebreid kan zijn. Het loont altijd de moeite eerst te verifieren of je ATA over de laatste firmware beschikt, zo niet, download de laatste firmware versie en voer de firmware upgrade door alvorens verder te gaan (Administration/Firmware Upgrade). In onderstaande wordt de configuratie van een Cisco SPA232D weergegeven maar dezelfde logica is ook (mits kleine aanpassingen) van toepassing op andere ATA's.


Configuratie van de Cisco SPA232D ATA
Onder de hoofding Network Setup:
Networking Service NAT (of Bridge): dit hangt van je voorkeur en/of netwerk setup af, initieel configureerde ik NAT maar aangezien ik al een bestaande router met actieve NAT heb, gebruik ik uiteindelijk de Bridge modus. Een dubble NAT convertie is immers niet echt aan te raden omdat dit bijna altijd aanleiding geeft tot audioproblemen (zie ook paragraaf Updates helmaal aan het eind van dit artikel).
Hou er wel rekening mee dat je in de Bridge mode de WAN poort van de SPA232D niet langer mag aansluiten aan je WAN router maar wel op je LAN router (de WAN poort krijgt hierbij een lokaal DHCP adres), dit staat echter niet in de SPA232D documentatie aangegeven !

Internet Settings: Automatic configuration - DHCP, Host Name (geef een alfanumerieke naam)
Network Settings: DHCP Server Disabled (bij voorkeur een statisch IP adres gebruiken), Local IP address en Netmask invullen
Time Settings: Time Zone op France zetten, Time Server: Manual en IP adres van NTP server invoeren (bv. 216.171.112.36)

Onder de hoofding Voice
SIP
Wijzig RTP Parameters waarde van 0.030 naar 0.020 (zeer belangrijk !!)

Provisioning
NO (enkel nodig indien je de configuratie van SIP telefoons wenst te automatiseren, in mijn geval niet van toepassing)

Regional (scroll door naar beneden)
Ring and Call Waiting Tone Spec: Sinusoid
FXS Port Impedance: 270+750|150nF
Caller ID Method: ETSI FSK
Detect/Playback ABCD: NO
FXS Port Output Gain: 0
FXS Port Input Gain: 0
DTMF Playback Level: -10

LINE1:
Line Enable: YES
SIP Port: 5060
Proxy: ip adres van de Asterisk server
Subscriber Information: Display Name invullen (bv. FXS Poort)
User Id (numerieke waarde bv. 1000, straks te gebruiken in Asterisk)
Password: in te vullen naar keuze (straks te gebruiken in Asterisk)
Audio Configration: Preferred Codec: G711a
VoIP fallback to PSTN: YES
DTMF Process Info: NO
DTMF Process AVT: YES
DTMF Tx Method: INBAND+INFO
DTMF Tx Mode: NORMAL

PSTN
PSTN Line Enable: YES
SIP Settings, SIP Port: 5061 (belangrijk!)
Proxy: ip adres van de Asterisk server
Register: YES
Make Call Without Reg: YES
Register Expires: 300
Ans Call Without Reg: YES
Subscriber Information: Display Name invullen (bv. FXO Poort)
User Id (numerieke waarde bv. 1100, straks te gebruiken in Asterisk)
Password: in te vullen naar keuze (straks te gebruiken in Asterisk)
Audio Configration: Preferred Codec: G711a
Dial Plans: Dial Plan 8 aanpassen als volgt: S0<:je Telenet pstn telefoonnummer> Opmerking: Let op de syntax (komma en haakjes)
VoIP-To-PSTN Gateway Enable: YES
PSTN-To-VoIP Gateway Enable: YES
PSTN Ring Through: NO
DTMF Process Info: NO
DTMF Process AVT: YES
DTMF Tx Method: INBAND+INFO

Onder Rubriek International Settings
FXO Country Setting: BELGIUM
SPA To PSTN Gain: 1 (komt overeen met TX Gain Level, niet te hoog zetten om mogelijke echo effecten te vermijden !)
PSTN to SPA gain: 2 (komt overeen met RX Gain level, maw hoor je je gesprekspartner niet luid genoeg, pas dan deze parameter aan naar een hogere waarde)
DTMF Level: 0

Nadat de ATA configuratie is voltooid, moeten we deze met Asterisk laten communiceren, dit gaan we bewerkstelligen door een Trunk aan te maken en vervolgens 1 extension per interface (FXS en FXO poorten van de ATA). Start dus je browser op en connecteer je op de adminstratie interface van je Asterisk setup (FreePbx).

Trunk Aanmaken :
Via het menu Connectivity/Trunks/Add Trunk/Add SIP Trunk kom je in het definitiescherm voor je sip Trunk.
Geef de Trunk een beduidende naam (bv. PSTN FXO), let daarbij op dat zowel in General Settings als in Outgoing Settings deze naam identiek moet zijn.
In het veld Outbound Caller Id geef je je Telenet PSTN nummer aan in internationale vorm (bv. 003212345678)
In de Outgoing Settings plaats je de volgende parameters:

type=peer
disallow=all
allow=alaw
canreinvite=no
context=from-analog
dtmfmode=rfc2833
host=ip adres van de ATA
insecure=very
nat=yes
port=5061
qualify=yes

Klik vervolgens op Submit Changes en op het veld Apply Config

Een eerste Extension aanmaken voor de FXS poort
Via het menu Applications/Extensions klik je op Add Extension
Selecteer Generic SIP Device
Geef als identificatie dezelfde numerieke waarde mee zoals gebruikt bij de Subcriber Information in de ATA configuratie !! (in dit voorbeeld 1000)
Display Name: FXS Poort
Outbound Concurrency Limit: 4 (moet minimum 1 zijn)
Secret: vul hier exact hetzelfde paswoord in zoals je dat in de ATA configuratie hebt gedefinieerd !
type=peer
nat=yes (enkel nodig indien dit effectief het geval is)
Aan alle overige velden wijzig je niets

Een tweede Extension aanmaken voor de FXO poort:
Selecteer Generic SIP Device
Geef als identificatie dezelfde numerieke waarde mee zoals gebruikt bij de Subcriber Information in de ATA configuratie !! (in dit voorbeeld 1100)
Display Name: FXO Poort
Outbound Concurrency Limit: 4 (Beperkt het aantal uitgaande oproepen tot deze waarde - zie ook Stap 9 - Security)
Secret: vul hier exact hetzelfde paswoord in zoals je dat in de ATA configuratie hebt gedefinieerd !
Context: from-analog (zeer belangrijk, als dit niet juist staat, ontvang je geen inkomende oproepen via pstn !!)
dtmfmode: RFC2833
Port: 5061
type=peer
nat=yes (enkel nodig indien dit effectief het geval is)

Tot slot moet je er ook nog voor zorgen dat inkomende en uitgaande gesprekken over de door jou geprefereerde routes (lees providers) lopen, dit doe je door inbound en outbound routes aan te maken en hierin de corresponderende trunk mee te geven.
Voor inkomend PSTN verkeer creerde ik een inkomende route (zie stap 5), Telenet PSTN inbound genoemd met als DID Number het aan mij toegekende Telenet telefoonnummer (9 digits - zone nummer + abonneenummer) dewelke ik in eerste instantie doorzette naar de FXS Poort (Set Destination) zodat de analoge telefoon aangesloten op de FXS poort van de ATA rinkelt (maar ik kan dit natuurlijk bv. ook doorzetten naar een ring group waar de analoge telefoon deel van uitmaakt).


Stap 4. Extensions

De connectiviteit tussen de pbx en onze Voip provider is nu tot stand gebracht, nu moeten we er voor zorgen dat de interne SIP toestellen, geconnecteerd op de eigen LAN, met de pbx kunnen communiceren. Om dit te realiseren, creeren we 1 Extension per te connecteren device via het menu Applications/Extensions (we komen terecht in Add Extension).

Selecteer het corresponderende device (Generic SIP Device).
Onder de rubriek Add Extension, vul je de velden User Extension en Display Name in (bv. 2100) in.
-> User Extension is een unieke identifier voor de extentie die je aanmaakt en is tevens het interne telefoonnummer van het device in kwestie.
Opmerking: Uit veiligheidsoverwegingen is het aangeraden voor de interne extenties minimum 4 cijfers te gebruiken bv. vanaf 2100. De reden hiervoor is dat de meeste geautomatiseerde SIP scanners een range tussen 1 en 999 gebruiken.

Onder de rubriek Add Extension, vul je tot slot de velden
Secret: behoud bij voorkeur het aangeboden lange en complexe paswoord (security !) maar je kan uiteraard steeds zelf een eigen paswoord definieren
dtmfmode: RFC2833
Nat: YES of NO (afhankelijk van het geval waarin je verkeert)
Onder de rubriek 'device options' zet je
Type = 'peer' (standaard is dit 'friend' - zie ook Stap 9 - Security)

Klik tot slot op de knop 'Submit' om de wijzigingen te bewaren.

Correct gedefinieerde en dus geconnecteerde devices verschijnen als IP Phones Online onder FreePbx statistics.
Voor Wifi devices die als SIP client (extension) gedefinieerd worden (bv. Iphone, Ipad, Android etc.) moet je er wel rekening mee houden dat de Wifi verbinding actief moet zijn. Dit kan worden bewerkstelligd door het activeren van de 'keep alive' functie op de SIP client, besef wel dat dit ten koste gaat van de batterij waardoor je ze vaker zal moeten opladen.


Stap 5. Inbound en Outbound Routes

Inbound Routes bepalen hoe de PBX met binnenkomende oproepen omgaat. Deze setting bepaald wat er met het aan jouw toegekende publieke telefoonnummer dat je correspondenten hebben gevormd (DID - Direct Inward Dial Number) gebeurd. De oproep kan bv. doorgestuurd worden naar een extentie, een Ring Group (Verzameling van meerdere nummers), Voicemail of een andere bestemming.

De belangrijkste parameters zijn:
Did Number -> vul hier het verwachte, door je operator toegekende officiele telfoonnummer in
Set Destination -> Geef aan waar je inkomende oproep naar toe moet gaan (extensie, ring group....)
Om misbruik van je pbx systeem tegen te gaan (zie ook Stap 9 - security), is het aangeraden een inbound route aan te maken om oproepen zonder DID te verhinderen. Maak hiertoe een Inbound Route aan waarin je het veld 'DID Number' leeg laat en bij 'Set Destination' geef je hangup mee.
Inbound Routes kan je toevoegen via het menu Connectivity/Inbound Routes.

Outbound Routes daarentegen definieren welke trunks de PBX moet gebruiken bij welke type telefoonnummers m.a.w afhankelijk van het type nummer (bv. national, internationaal, mobiel....) bepaal je de uiteindelijke provider langs waar je de communicatie tot stand wil brengen (bv. uitgaande gesprekken naar vaste nummers via VoIP provider 1, mobiele nummers naar provider 2 enz.). Het gevormde nummer wordt vergeleken tov elk van de dialing rules voor de verschillende Outbound routes, te beginnen bij de eerst gedefinieerde route. De verschillende outbound routes kunnen geprioritiseerd worden door ze op de gewenste positie te slepen met de groene pijltjes.

Naar mate je meer SIP clients toevoegd kan je een outbound route creeren die onderlinge communicatie tussen deze clients mogelijk maakt. Maak een nieuwe outbound route aan en gebruik alleen de volgende velden velden:
Route Name (verplicht)
Time Group: selecteer Permanent Route
Dial pattern: vul hier ZZZ in (afhankelijk van je interne nummering dus indien je twee digits gebruikt ZZ, 3 digits ZZZ enz.)

Outbound Routes kan je toevoegen via het menu Connectivity -> Outbound Routes.


Stap 6. Time Groups (Optioneel)

Wil je gebruik maken van tijdsafhankelijke condities, dan kan je bij de definitie van de outbound route het veld 'Time Group' hiervoor gebruiken. Een Time Group laat je bv. toe om tijdens de piekuren uitgaande gesprekken via VoIP provider 1 te sturen terwijl dit tijdens de daluren bv. via de PSTN provider zou kunnen lopen. Afhankelijk van de functionaliteiten die je zoekt een enorm handige configuratiemogelijkheid. Time Groups worden toegevoegd via Applications/Time Groups. Let wel, de module Time Conditions is niet standaard geinstalleerd in RASPBX, je moet deze dus zelf toevoegen (zie installatieprocedure RASPBX onder punt 11 hier: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=35&t=39486


Stap 7. Dial Plan

Het dial plan bestaat uit individuele dial patterns die bepalen welke nummers je al dan niet via een inbound en/of outbound route aanvaard. Alhoewel Freepbx toelaat om een dial plan te definieren op niveau van de Trunk definitie is het niet aan te raden dit te doen, hang het dial plan steeds vast aan een outbound of inbound route. Het spreekt vanzelf dat we niet alle nummers (die we zelfs meestal niet eens kennen) individueel kunnen definieren, daarom kunnen we gebruik maken van de volgende conventie (alle karakters in hoofdletters):

X - matches any digit from 0-9
Z - matches any digit form 1-9
N -matches any digit from 2-9
[1237-9] - matches any digit or letter in the brackets (in this example, 1,2,3,7,8,9)
. - wildcard, matches one or more characters
+ Adds a number onto the dialed digits.
| - seperates a dialing prefix from the number (for example, 9|NXXXXXX would match when some dialed "95551234" but would only pass "5551234" to the trunks)
prepend: Digits to prepend upon a successful match. If the dialed number matches the patterns in the prefix and match pattern boxes, this will be prepended before sending to the trunk.
prefix: Prefix to remove upon a successful match. If the dialed number matches this plus the match pattern box, this prefix is removed before adding the optional prepend box and sending the results to the trunk.
match pattern: The dialed number will be compared against the prefix plus this pattern. Upon a match, this portion of the number will be sent to the trunks after removing the prefix and appending the prepend digits. You can completely replace a number by matching on the prefix only, replacing it with a prepend and leaving the match pattern blank.


Het is belangrijk te weten dat, indien er geen match is, de oproep niet tot stand zal worden gebracht. In de meest eenvoudige vorm zou je dus een dial plan kunnen opstellen met 1 dial pattern, namelijk 'X.'
'X.' matched namelijk elke eerste digit tussen 0 en 9 en het punt staat voor een wildcard (zie conventie) waardoor het nummer, ongeacht lengte of type (nationaal, internationaal, betaalnummer enz.) gevormd zal worden. Dit beperkt in grote mate de controle die we in de meeste gevallen juist wel willen hebben, het is daarom aangeraden het dial plan op te stellen in functie van het te bereiken type van nummers (bv. nationaal vast, mobiel, internationaal, betaalnummer enz.).

Een realistisch voorbeeld:

Vaste nummers: 0XXXXXXXX
Mobiele nummers: 04[6789]XX. (alle belgische mobiele nummers)
Betaalnummers: 07[08]XX. -> 070/071/072/073/074/075/076/077/078 nummers
0900 nummers: 090[0-5]! -> Alle 0901/0902/0903/0904/0905 nummers worden geblokkeerd
Internationale nummers:
001XX. -> US
0031XX. -> Nederland
0033XX. -> Frankrijk
0044XX. -> UK
0049XX. -> Duitsland
00352XX. -> Luxemburg

Initieel had ik een probleem met de internationale nummering, deze staan in je telefoonboek meestal onder de vorm van +32XXXXXXXX
Je kan deze nummers door Asterisk met Freepbx laten herkennen door in het dial plan in het match pattern veld de volgende syntax te gebruiken:

+324[6789]XX. (Bel alle belgische mobiele nummers in de vorm +324(6, 7, 8 of 9), twee cijfers en stop dan de matching - daar staat het punt voor na de laatste X)
Ik heb tevens een tweede entry:
Prepend: 0032
Prefix: 0
Match Pattern: 04[6789]XX.
Dit zorgt ervoor dat oproepen naar belgische mobiele nummers zonder internationale countrycode ook doorgelaten worden. De logica hier achter is:
Indien het nummer matched met de definitie van het pattern field dan wordt de eerste 0 van het nummer verwijderd en wordt er daarna 0032 aan toegevoegd.
Dit is nodig omdat buitenlandse VoIP providers absoluut de countrycode nodig hebben om de oproep door te kunnen zetten. Uiteraard kan je deze logica ook toepassen op de vaste- en internationale nummers.


Stap 8. Ring Groups

Nu we alles zo'n beetje voor elkaar hebben, ttz elk toestel is geconnecteerd en je kan in- en uitbellen, is het handig om ook nog te bepalen welke van de geconnecteerde telefoons bij een inkomende oproep moeten rinkelen (een, twee, allemaal) en in welke volgorde. Dit kan je realiseren adh van Ring Groups dewelke je vindt onder het menu Applications -> Ring Groups.
Wanneer je het nummer vormt dat je hebt toegewezen aan de ring group, dan laat dat je toe om vanaf elk willekeurig toestel gekend op je pbx te bellen naar elk ander toestel dat deel uitmaakt van de Ring Group. De standaard Ring Group is 600 maar je kan dit uiteraard vrij aanpassen.

Als het goed is, beschik je nu over een functionele pbx met de meest elementaire mogelijkheden. Wie zich graag verder verdiept in wat Asterisk nog allemaal te bieden heeft (en dat is best nog heel veel), raad ik graag het volgende boek aan: Asterisk: The Definitive Guide, 4th Edition. In deze turf wordt de functionaliteit helder en stap voor stap uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden. Let wel op, het boek is alleen beschikbaar in het Engels en voor de verschillende configuratie voorbeelden wordt er van uit gegaan dat je met de Command Line Interface (CLI) aan de slag gaat (De grafische interface Freepbx krijgt een eervolle vermelding maar komt verder niet aan bod).


Stap 9. Security

Aangezien we de pbx blootstellen aan het Internet is het aangeraden enkele elementaire veiligheidsvoorzieningen in acht te nemen om hackers en bots de toegang tot het systeem en de informatie die er uit kan worden onttrokken zo veel mogelijk te beperken. Een gecompromiteerd systeem wordt dikwijls pas opgemerkt als de telefoonrekening op tafel ligt, voorkomen is beter dan genezen :wink: Naast de onderstaande stappen moet je natuurlijk zorgen dat er bij voorkeur reeds een minimum aan bescherming aanwezig is onder de vorm van een (applicatie) firewall.
De wijziging van sommige van onderstaande parameters kan een vergaande impact hebben op de goede werking van je pbx, het is daarom aangeraden deze progressief (bv. een per een) toe te passen zodat je, in geval van problemen, precies weet welke wijziging potentieel problemen geeft en bijgevolg makkelijk kan teruggaan naar de vorige toestand).

0. Hou je systeem altijd up to date, de raspbx distro kan je snel en makkelijk via de command line updaten met het commando: raspbx-upgrade
1. Kijk regelmatig je pbx- en systeemlogs na (via Freepbx, Reports -> CDR Reports, de Asterisk systeem log file bevindt zich onder Reports -> Asterisk LogFiles)
2. Wijzig alle standaard paswoorden door 'strong' passwords
-> Voor Asterisk zelf vind je dit onder Settings -> Advanced Settings -> Asterisk Manager -> Asterisk Manager Password -> Change Password
3. Wijzig de standaard SSH poort (22) naar een andere poort (bv. 2345) via Settings ->Advanced Setings, onder de rubriek 'System Setup' definieer de nieuwe waarde in het veld 'Dashboard Non Standard SSH Port'. Reboot de Pi en vergeet niet de poort ook in je SSH programma aan te passen !
4. Beperkt het aantal geforwarde poorten op de firewall tot een strikt minimum (indien van toepassing), in principe hoeven enkel poort 5060 en de RTP poorten (10000-20000) met protocol UDP geforwarded te worden. De RTP poort range kan zelfs sterk beperkt worden omdat er per actieve oproep slechts 4 UDP poorten gebruikt worden. Let er wel op dat je eerste poort in de range even moet zijn, de laatste oneven (bv. 12000-13001).
5. Gebruik altijd 'type=peer' en nooit 'type=friend' bij de configuratie van de SIP Trunks.
Dit is niet wat je in de meeste voorbeelden en op fora ziet maar je geeft potentiele hackers extra informatie door 'type=friend' te gebruiken. Er worden namelijk twee objecten gecreerd, een SIP peer en een SIP user. Het probleem is dat bij 'type=friend', elke 'user' vanaf eender welk ip adres toegestaan wordt, niet enkel van het adres gespecifieerd in de host parameter. Zelfs indien je connecties van gelijk welk adres zou willen toelaten, is het raadzamer 'host=dynamic' te gebruiken ipv 'type=friend'.
6. Gebruik ook bij de configuratie van de extensions onder de rubriek 'device options' het type 'peer' (standaard is dit 'friend')
7. Nog onder extensions, voeg een intern ip adres restrictie toe: onder de rubriek 'This device uses sip technlogy' vervang je bij permit de 0.0.0.0/0.0.0.0 door het interne ip netwerk adres en netmask (bv. 192.168.0.0/255.255.255.0)
8. Wijzig via Freepbx in het menu Settings/Asterisk SIP Settings, de volgende parameters:
Allow SIP Guests: NO
Allow Anonymous Inbound SIP Calls: NO
9. Voeg via FreePBX, in Tools/Asterisk SIP Settings/Other sip settings de volgende velden toe:
alwaysauthreject=yes
useragent=mijnpbx (default is dit Asterisk pbx)
realm=MijnSysteem
Druk vervolgens op knop 'submit changes' en daarna op knop 'apply' bovenaan
10. Beperk het aantal simultane uitgaande kanalen op een trunk tot een realistisch maximum (bv. 4 voor een setup thuis), pas hiervoor de 'Maximum Channels' parameter aan in de Trunk setting (staat standaard op nul = geen beperking !)
11. Indien gewenst kan je ook de outbound Call duration beperken door in Settings ->Advanced Settings ->Asterisk Outbound Dial Command Options de volgende parameter mee te geven: L(10800000)
De numerieke waarde is de maximum outbound call duration in milliseconden (1 seconde = 1000 milliseconden) - in dit voorbeeld 3 uur
12. Hou je belkrediet bij de SIP provider(s) (in dit voorbeeld InternetCalls, Weepee) in de gaten en sta in geen geval het automatisch afschrijven van je krediet kaart toe, laad manueel bij - mocht je slachtoffer worden van een hacker blijft de financiele schade alvast beperkt !!Stap 10. Backup van je pbx systeem

Als je uiteindelijk tot een werkende setup bent gekomen is het absoluut noodzakelijk om een backup van je setup te maken en deze op een veilige plaats te bewaren. Theoretisch gezien zijn er twee situaties waartegen we ons moeten beschermen:

1. Hardware failures: de Raspberry Pi zelf heeft een MTBF van 50.000 uur of zo'n kleine 6 jaar. Uit de fora blijkt dat vooral voedingsproblemen en defecte of gecorrumpeerde SDHC kaarten de grootste boosdoeners zijn. Als je echt niet meer dan enkele uren zonder je pbx kan loont het dus de moeite om te investeren in een backup Pi en een backup voeding zodat bij een eventuele panne deze snel kan vervangen worden. Problemen met de SDHC kaart zijn helaas geen zeldzaamheid en worden vooral veroorzaakt door (korte) stroomonderbrekingen. Hoe we een backup van de bestaande configuratie maken om onze setup weer snel actief te krijgen, behandelen we straks.

2. Software failures: een verkeerde manipulatie kan in het slechtste geval als gevolg hebben dat de pbx niet langer responsief/bereikbaar is of je wil bv. terugkeren naar een vorige (werkende) situatie. In beide gevallen bespaart het een hoop tijd en moeite en als de SDHC kaart simpelweg verwisseld kan worden en het systeem opnieuw opstart zonder enige impact voor de SIP clients.

Een volledige systeem backup maken (image)
Je kan natuurlijk via de CLI backups maken echter, de makkelijkste en de snelste manier is om een image te maken van je bestaande configuratie en deze over te zetten op een tweede of zelfs derde (reserve) SDHC kaart. De procedure hieronder geeft dit kort weer en neemt ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag (de determinerende factor is de read/write snelheid van je SD kaart).

1. Shutdown van je volledige systeem en daarna power off (verwijder de voedingskabel)
2. Plaats een nieuwe SD kaart in je SD lezer/writer en formateer de kaart met SDformatter, verwijder de kaart na afloop
3. Neem je SD kaart uit je Raspberry Pi, maak deze write protected en plaats deze vervolgens in een SD lezer verbonden aan je windows machine en start Win32 Disk Imager op
-> Selecteer het veld 'Image File' en geef hierin de naam van je image file met extentie .IMG (bv. Backup Raspbx 28112013.IMG)
-> Klik vervolgens op READ (de image file wordt in de default directory op je harde schijf aangemaakt)
-> Als alles sucsesvol verlopen is krijg je de boodschap 'Read Successful'
-> Verwijder de kaart en maak de write protection ongedaan
4. Neem de geformatteerde reserve SD kaart en plaats deze in de SD lezer/writer
-> Selecteer de aangemaakte image file uit stap 3
-> Verzeker je ervan dat je wel degelijk op de SD kaart schrijft (en niet per ongeluk ergens anders
-> Klik vervolgens op de knop 'Write'
-> Er verschijnt een informatieve boodschap, bevestig deze
-> Als alles sucsesvol verlopen is krijg je na afloop de boodschap 'Write Successful'
Je beschikt nu over een volledig operationele backup, je kan deze testen door de SD kaart terug in je Raspberry Pi aan te brengen en de spanning te activeren. Ik kan bevestigen dat dit zonder problemen werkt (draai nu op de 'backup' SD kaart).
Zorg ervoor dat je je backup kaart(en) goed markeert en op een veilige plaats bewaart. Het bestand dat je zonet naar je kaart heb weggeschreven kan je ook nog op je NAS plaatsen zodat je alvast een dubbele backup hebt.

Om dit backup hoofdstuk af te sluiten, in het geval een hacker er toch in geslaagd zou zijn het systeem te compromiteren (zie Security in Stap 9), is het raadzaam alles vanaf nul terug op te zetten, je weet immers niet noodzakelijk of en welke wijzigingen er aan je systeem zijn aangebracht.


Stap 11. Voicemail (Optioneel)

De meeste operatoren vragen een kleine maandelijkse vergoeding voor het ter beschikking stellen van een vocale mailbox (voicemail/antwoordapparaat) waarin bellers een gesproken boodschap kunnen nalaten in geval de gebelde persoon de oproep niet kan beantwoorden.
Asterisk biedt deze functionaliteit 'out of the box' en gaat zelfs nog een stapje verder, men kan :
1. Een gepersonaliseerde boodschap van de gebelde persoon weergeven
2. De door de beller nagelaten boodschap per e-mail in mp3 formaat versturen

Dit laatste is bijzonder handig omdat men niet langer de voicemailbox als dusdanig hoeft te raadplegen, de stappen om dit realiseren zijn hieronder beschreven.

1. Een gepersonaliseerde boodschap weergeven

-> Er zijn tal van mogelijkheden om een gesproken boodschap op te nemen, beschik je niet over een microfoon of headset dan kan je ook desgevallend de telefoon zelf als recording device gebruiken. Spendeer wat tijd om een duidelijke en vooral beknopte boodschap te ontwikkelen, schrijf deze neer en lees ze in (of nog beter laat een mooie stem deze boodschap inlezen), Praat vooral niet te snel, wees duidelijk en hou je boodschap kort :-)
-> Het allerbelangrijkste is dat het audiobestand in een formaat moet worden aangemaakt dat door Asterisk herkent wordt, namelijk: Mono, 8000 Hz, 16 bit PCM.
Zelf gebruik ik Audacity (freeware) http://audacity.sourceforge.net/om deze transcoding tot een goed einde te brengen maar uiteraard kan ook andere software aangewend worden.

Freepbx biedt voor zover ik kon nagaan geen rechtstreekse mogelijkheid om deze bestanden via de webinterface te verwerken, het is dan ook uitzonderlijk nodig om via de SSH client te werken.
Start deze op, log aan en plaats het aangemaakte bestand in directory /var/spool/asterisk/voicemail/default/<extension id> waarbij <extension id> de numerieke waarde van de extentie in kwestie is. De naam van het bestand moet unavail.wav zijn (belangrijk!).
Let er ook op dat je de permissions van de file juist zet (Owner ID 1000/ Group ID 1000/ Numerical Permissions 664).
Asterisk onderscheidt 'unavailable' en 'busy', ik ga er in deze van uit dat voor beiden dezelfde boodschap van toepassing is maar uiteraard kan je ook differentieren.
Via Settings -> Voicemailadmin -> Usage zal het veld 'Unavailable Greetings' nu op 1 ipv 0 staan, dit geeft enkel aan dat het systeem het bestand herkent maar is geen garantie vwb de correctheid van het formaat.


2. Boodschap E-mailen in mp3 formaat

Vooraleer hier mee door te gaan is het absoluut noodzakelijk dat de e-mail configuratie binnen Asterisk werkt!
Test dus eerst of je zonder meer e-mails kan versturen naar een extern systeem, de RASPBX distro gebruikt hiervoor EXIM4 als mail server (meer bepaald als MTA of Message Transfer Agent om correct te zijn).
Omdat de e-mails verstuurd via je pbx niet van een geregistreerd domein afkomstig zijn worden deze door de meeste externe e-mail systemen geweerd, het is dus noodzakelijk een mail forwarder te gebruiken zoals bv. Google.
Om een test mail te versturen, gebruik het volgende commando:

Code: Selecteer alles

echo "Dit is een test mail" | mail -s "test" uwemail@uwdomain.be


Initieel werkte de Asterisk/FreePbx e-mail configuratie niet, na het uitpluizen van de mail log file in /var/log/exim4 bleek de oorzaak een authenticatieprobleem te zijn. Om dit op te lossen waren 2 wijzigingen nodig:
-> 1. Toevoegen van de SSL poort (587 voor gmail) in de exim4 configuratie (bij dpkg-reconfigure exim4-config geef je bij 'Please enter IP address or the host name...

Code: Selecteer alles

smtp.gmail.com::587
in (beide dubbele punten zijn nodig !)
-> 2. Meegeven van het reverse lookup adres van de SMTP host ipv SMTP hostname (staat ook vermeld in het documentatie document hier te vinden http://www.raspberry-asterisk.org/documentation/#email) in /etc/exim4/passwd.client

Ga vervolgens naar Settings –> Voicemail Admin -> Settings en wijzig de volgende parameters:
Format van wav49|gsm|wav naar wav
Mailcmd: /usr/bin/mp3_voicemail (is normaal gezien leeg)
Attach: YES

Om te voorkomen dat het systeem onnodig belast wordt heb ik ook de volgende parameters een waarde gegeven:
Maxmsg: 10 (niet meer dan 10 voicemailboodschappen)
Maxsecs: 300 (maximale lengte van de boodschap beperken tot 300 seconden)
Minsecs: 2 (alles wat minder dan 2 seconden lang is niet in aanmerking nemen)

Het is eveneens mogelijk (maar niet noodzakelijk) om het onderwerp van de uitgestuurde e-mail alsook de inhoud van de e-mail te structureren, hiervoor kan je een aantal variabelen combineren om een betekenisvolle boodschap te maken:

emailbody:

Code: Selecteer alles

\nBeste ${VM_NAME},\n\nJe hebt een nieuwe voicemail ontvangen (boodschap ${VM_MSGNUM}, lengte ${VM_DUR}) \nop ${VM_DATE} van ${VM_CIDNAME} ${VM_CIDNUM}.\n\nBeluister je voicemailbox ${VM_MAILBOX} en/of bijgevoegd attachment zodra mogelijk.\n\n


emaildateformat:

Code: Selecteer alles

%A, %B %d, %Y at %r


emailsubject:

Code: Selecteer alles

Nieuwe Voicemail in mailbox ${VM_MAILBOX} van ${VM_CALLERID}


Je kan nu per extension definieren hoe het voicemail gebeuren afgehandeld moet worden.
Vanuit Settings/Voicemailadmin dubbel klik je op de extenties (rechts bovenaan weergegeven) en pas je de volgende velden aan:

Email Address: zet hierin het e-mail adres waar de voicemails voor deze extentie dienen naar toe gestuurd te worden.
Email Attachment: YES
PlayCID: YES
PlayEnveloppe: YES
Delete Voicemail: YES (Laat dit in het begin op NO staan totdat je zeker weet dat alles correct werkt.)

Bevestig alle wijzigingen met <Submit> en vervolgens <Apply>.

Het interessantste is om zodra alles correct werkt, er voor te kiezen de boodschappen niet te bewaren op je pbx, zet daarom 'Delete Voicemail' op 'YES'.


Stap 12. Conferencing (Optioneel)

Er zijn gelegenheden waarbij het handig is om met meerdere personen tegelijkertijd te kunnen converseren (prive en/of professioneel). Asterisk biedt deze mogelijkheid 'out of the box' dmv de Conferencing applicatie. In het kort worden hieronder de parameters weergegeven waarvan de standaardwaarden werden aangepast.

Via de Freepbx interface bereiken we via het menu Applications -> Conferences het configuratiescherm.
Onder de rubriek 'Add Conference' pas je de volgende parameters aan:
Conference Number
Geef hier het nummer aan dat de deelnemers moeten bellen, dit kan je standaard telefoonnummer zijn of een apart telefoonnummer dat je uitsluitend voor conferencing gebruikt. Dit laatste is handig (zeker als je veel gebruikt maakt van conferencing) omdat zodra je de conferencing mogelijkheid activeert, elke beller automatisch naar een Pin nummer gevraagd zal worden. Indien je dus geen apart nummer kan of wenst te gebruiken mag je dus zeker niet vergeten de conference kort voor het aangegeven tijdstip te activeren (en na afloop te desactiveren). Anders zal de voice prompt ,die je vraagt naar het invoeren van een PIN, verwarrend werken voor iemand die niet vertrouwd is met conferencing !

User PIN
Hier definieer je de PIN code die elke deelnemer zal moeten gebruiken om de tot de conference toegelaten te worden. Het makkelijkste is deze PIN voorafgaandelijk aan de call via e-mail te delen of op een andere manier aan alle verwachte deelnemers te communiceren (bv. SMS).
Een user PIN is geen verplichting maar het maakt de controle over wie precies zich kan aanmelden makkelijker, het gebruik ervan is dus aan te raden.

Admin PIN
Deze PIN code dient enkel door de organisator van de conference gekend te zijn. Indien je de optie 'Leader Wait' activeert (ten zeerste aan te raden), dan blijven alle conference deelnemers in 'wachtstand' staan (maw ze kunnen elkaar nog niet horen) totdat de conference organisator (Admin) aanwezig is. Dat is handig omdat je op die manier onmiddellijk de leiding van het gesprek kan nemen (wat de bedoeling is) en je dus vermijdt dat de deelnemers onderling een gesprek aangaan waar jij nadien in moet vallen. Na het invoeren van de admin PIN worden alle deelnemers 'gekoppeld' en kan de conference van start gaan.

Onder de rubriek 'Conference Options' pas je de volgende parameters aan:
Leader Wait: Yes
Uitleg zie admin PIN
Talker Optimization: Yes
Talk Detection: Yes
User Join/Leave: Yes
Zorgt ervoor dat elke deelnemer die zich in de conference aan- of afmeldt, geidentificeerd wordt.
Maximum Participants: 5
Aan te raden om hier een realistisch maximum aantal deelnemers aan de conference mee te geven (kwestie van niet onnodig systeem resources te gebruiken)

Druk vervolgens op de knoppen 'Submit' en daarna 'Apply' en je conference is aangemaakt.
Om te testen bel je naar het gedefinieerde inbelnummer en volg je de voiceprompts (zijn standaard in het Engels). Wens je de gebruikte boodschappen aan te passen en/of voice prompts toe te voegen dan kan dit door gebruik te maken van het menu 'Admin -> System Recordings'.
Je beschikt nu over een basis conferencing systeem dat in de meeste gevallen al ruim zal voldoen, veel sucses met conferencing!Wat te doen in geval van problemen - Debugging

Via het menu Reports/System Status in Freepbx zie je een globaal overzicht van je systeem, belangrijk hierbij is:
1. Dat je Trunks geregistreerd zijn (in dit voorbeeld de trunks voor de beide VoIP providers)
2. Dat je Trunks on-line zijn (IPTrunks on-line)
3. Dat je devices geregistreerd zijn (Ip phones on-line)

Voor nog meer gedetailleerde informatie kan je via Reports/Asterisk Info naar individuele componenten kijken, hierbij zijn vooral van belang:
SIP Info (zo ziet het werkende scenario er uit)

Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
sip.internetcalls.com:5060 N xxxxxxxx 105 Registered Mon, 18 Nov 2013 12:17:38
ssw0.brussels.weepee.org:5060 N 32xxxxxxxxxx 105 Registered Mon, 18 Nov 2013 12:17:34
2 SIP registrations.

Name/username Host Dyn Forcerport ACL Port Status Description
10/10 192.168.99.10 D N A 5060 OK (46 ms)
11/11 192.168.99.10 D N A 5061 OK (42 ms)
InternetCalls 77.72.169.134 N 5060 Unmonitored
PSTN FXO 192.168.99.10 N 5061 OK (56 ms)
WeePee/32xxxxxxxxxx 91.208.12.138 5060 OK (10 ms)
5 sip peers [Monitored: 4 online, 0 offline Unmonitored: 1 online, 0 offline]

Laat je niet verleiden om wijzigingen via de command line interface uit te voeren, dit is enkel weggelegd voor de experten onder ons ! Blijf bij de mogelijkheden die Freepbx je aanbied. Wat je wel kan doen is op de Asterisk server de Asterisk SIP debugging activeren zodat je real time een gedetailleerde SIP dialoog ziet.
Gebruik daartoe de volgende commando's vanaf de CLI:
cd /etc/asterisk
asterisk -r
sip set debug on

en vervolgens sip set debug off om de SIP debugging af te zetten

In eerste instantie bleek echter de Asterisk log file in de meeste gevallen al voldoende informatie weer te geven (Reports/Asterisk Log files).
Tot slot, voer wijzigingen stap voor stap uit en noteer wat je verandert zodat je altijd naar de vorige (werkende) configuratie kan terugkeren en vergeet ook niet af en toe een backup te nemen van je ATA en Asterisk configuratie :wink:

Varia
One way Audio
Uit mijn testen blijkt dat uitgaande gesprekken via InternetCalls wel connecteren (mijn gesprekspartner hoort mij) maar ikzelf (de oproepende partij) had helemaal geen audio. Als ik daarentegen vanaf een softphone via dezelfde router uitbel dan werkt het wel correct, met WeePee (zonder enige wijziging aan de configuratie) dan doet zich het probleem niet voor.
Dit euvel is nu opgelost, het bleek dat mijn portforwarding niet helemaal correct was, nadat ik via mijn telenet op de modem/router de benodigde poorten forwarde lukt alles in een klap. Een one way audio probleem is dus bijna altijd terug te brengen naar een configuratieprobleem op niveau van de firewall.

Softphone Clients
Op mijn pc gebruik ik tot grote tevredenheid een (betalende) Bria 3.5.5 softphone client, deze biedt ruime configuratiemogelijkheden en werkt perfect. Op de iphone en Ipad besliste ik initieel om Zoiper te gebruiken echter, deze had problemen met mijn dialing rules, vooral dan met die nummers die de internationale syntax gebruiken (de overgrote meerderheid op mijn telefoon). Na wat bijkomend speurwerk kwam ik bij de softphone van 3CX uit, deze is ook gratis, biedt iets meer flexibiliteit dan Zoiper en heeft een aangenamere interface. Zonder iets aan de dialing rules te wijzigen, wist deze client wel perfect met te gaan met de internationale nummering syntax. Zo zie je maar dat je elke SIP client niet helemaal dezelfde is :wink:
Nog ter informatie, Zoiper op het Android platform bleek dan wel weer correct te werken.
Gebruik je een ATA in je setup (zoals in dit voorbeeld het geval), let er dan wel op dat de DTMF instellingen overeenstemmen dus, m.a.w definieer INBAND en SIP INFO zodat, als je over de pstn lijn buitengaat de DTMF functie correct herkent wordt (inband) en uiteraard ook via SIP (SIP Info).

Error bij 'Apply' van de configuratie
In sommige gevallen geeft de apply van de gewijzigde configuratie de volgende foutboodschap:
Error: Did not receive valid response from server
XHR response code: 0 XHR responseText: undefined jQuery status: timeout

Volgens de ontwikkelaars is dit een cosmetische foutboodschap, de juiste oorzaak is nog niet helemaal duidelijk maar de wijzigingen zijn in ieder geval actief. In mijn geval heb ik deze foutboodschap enkel bij het aanbrengen en 'apply-en' van wijzigingen in de Asterisk SIP Settings.

Storing op de PSTN verbinding, niet langer kunnen uitbellen via PSTN
Na een drietal maanden zonder de minste storing gewerkt te hebben, deed zich plotseling een fenomeen voor waarbij er continue storing op de PSTN lijn aanwezig was (in de vorm van gekraak) waardoor iedere communicatie onmogelijk werd. Uitgaande oproepen (met het analoog toestel maar ook via een soft client) werden steevast beantwoord met de boodschap 'Dit nummer is niet toegekend', inkomende oproepen waren wel nog mogelijk. Na communicatie met de PSTN provider bleek dat de nummers bij uitgaande oproepen slechts partieel gevormd werden. In dezelfde periode waren er heel wat updates van de Asterisk software dus besloot ik de test te doen met een eerdere backup om deze oorzaak alvast uit te sluiten. Uit deze test bleek ook met de vorige software versies het probleem niet opgelost, de oorzaak kon dus worden teruggebracht tot een probleem met de ATA of de interne bedrading. Een soft reset van de ATA loste aanvankelijk niets op, tot ik besloot de stroom een 30 tal seconden te onderbreken en de ATA opnieuw op te starten, het euvel bleek onmiddellijk van de baan !
Laatst gewijzigd door Ghislain op 08 Mei 2014, 21:49, 192 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Razornord
Pro Member
Pro Member
Berichten: 246
Lid geworden op: 14 Jun 2007
Bedankt: 14 keer
Uitgedeelde bedankjes: 89 keer

Re: Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor Razornord » 13 Nov 2013, 11:31

Bedankt voor deze tutorial! Dit gaat net dat duwtje in de rug zijn om mij nog eens bezig te gaan houden met freePBX.

Goztow
Erelid
Erelid
Berichten: 12688
Lid geworden op: 14 Nov 2006
Locatie: Brussel
Bedankt: 723 keer
Recent bedankt: 26 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1211 keer
Contact:

Re: Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor Goztow » 13 Nov 2013, 12:51

Vind je het erg als ik dit in "tutorials" zet en dat je dan een link ernaar post in het "voip" forum?
Bedank andere users voor nuttige posts, door op Afbeelding te klikken
Overstappen van vaste lijn naar voip? Lees hier hoe
Afbeelding Waze user

negRib
Member
Member
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 Jun 2013
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer

Re: Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor negRib » 19 Nov 2013, 14:01

Ik heb volgende setup:
Telenet modem (geen router) -> fritz!box -> raspbx

De fritz!box verzorgt hier NAT. Is het vereist om voor raspbx een static ip te hebben?
Ik heb al 1 nummer via freepbx kunnen registeren maar ik kan nog geen oproepen ontvangen of nummers opbellen. Wss iets te maken mijn inbound & outbound rules.

Ghislain
Starter Plus
Starter Plus
Berichten: 35
Lid geworden op: 02 Nov 2013
Bedankt: 21 keer

Re: Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor Ghislain » 21 Nov 2013, 23:29

negRib schreef:Ik heb volgende setup:
Telenet modem (geen router) -> fritz!box -> raspbx

De fritz!box verzorgt hier NAT. Is het vereist om voor raspbx een static ip te hebben?
Ik heb al 1 nummer via freepbx kunnen registeren maar ik kan nog geen oproepen ontvangen of nummers opbellen. Wss iets te maken mijn inbound & outbound rules.


Het publieke adres dat je van je Telenet modem/router krijgt wijzigt in principe niet vaak, je kan kan dus best in de eerste plaats in de Asterisk setup onder Settings/Asterisk SIP Settings de IP Configuration op 'Static IP' zetten.
Als je er in geslaagd bent om je trunk te registreren kan je uitgaande gesprekken hebben over die trunk (mits je op z'n minst 1 extension en 1 outbound route hebt aangemaakt), voor inkomende oproepen heb je een DID nodig. Deze moet je ofwel aanvragen bij WePee (nieuw nummer) of je bestaande nummer laten porteren. Of je kan doen zoals ik gedaan heb, je Telenet lijn via een ATA met FXO poort aan je Asterisk pbx koppelen = best of both worlds :-D

negRib
Member
Member
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 Jun 2013
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer

Re: Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor negRib » 24 Nov 2013, 23:42

Heb vooruitgang gemaakt. Uitgaande oproepen werken, er zat een fout in mijn outbound route. Inkomende oproepen werken echter niet. Ik krijg direct de bezet van weepee). Als ik wijzig naar voicemail, krijg ik direct de voicemail te horen. Heb nog even zitten prutsen maar werkt nog niet.

Zit de fout in mijn SIP trunk of in mijn inbound route?
In de logfiles vind ik het volgende terug:

... zijn omwille van privacy

[2013-11-24 23:32:38] NOTICE[2796][C-0000000d] chan_sip.c: Failed to authenticate device "0498...." <sip:0498....@91.208.12.139>;tag=as3fd88fdb
[2013-11-24 23:33:31] NOTICE[2796][C-0000000e] chan_sip.c: Failed to authenticate device "0498...." <sip:0498....@91.208.12.139>;tag=as11f7b4a5

enig idee?

Ghislain
Starter Plus
Starter Plus
Berichten: 35
Lid geworden op: 02 Nov 2013
Bedankt: 21 keer

Re: Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor Ghislain » 25 Nov 2013, 22:20

negRib schreef:Zit de fout in mijn SIP trunk of in mijn inbound route?
In de logfiles vind ik het volgende terug:

... zijn omwille van privacy

[2013-11-24 23:32:38] NOTICE[2796][C-0000000d] chan_sip.c: Failed to authenticate device "0498...." <sip:0498....@91.208.12.139>;tag=as3fd88fdb
[2013-11-24 23:33:31] NOTICE[2796][C-0000000e] chan_sip.c: Failed to authenticate device "0498...." <sip:0498....@91.208.12.139>;tag=as11f7b4a5

enig idee?


Kijk eens in de definitieparameters van jouw trunk naar de parameter INSECURE=.... voor Weepee moet daar staan: insecure=port,invite

negRib
Member
Member
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 Jun 2013
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer

Re: Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor negRib » 25 Nov 2013, 22:41

Staat nochtans op port,invite. Hm, ga nog eens verder zoeken.

username=32......
type=friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
secret=xxxxxxxxx
qualify=yes
insecure=port,invite
host=ssw0.brussels.weepee.org
fromuser=32......
fromdomain=ssw0.brussels.weepee.org
dtmfmode=inband
disallow=all
canreinvite=yes
allow=alaw

negRib
Member
Member
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 Jun 2013
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer

Re: Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor negRib » 26 Nov 2013, 10:20

Ingaande oproepen lukken nu ook. In mijn inbound rule zat een fout.

Ik heb bij de registerstring wel iets anders. Op het einde gebruik ik mijn username ipv telefoonnummer of maakt dit niet uit voor Weepee?
username:your secret@sswX.brussels.weepee.org/username

kamiel
Premium Member
Premium Member
Berichten: 734
Lid geworden op: 18 Jun 2012
Bedankt: 33 keer
Uitgedeelde bedankjes: 143 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor kamiel » 04 Jan 2014, 01:17

Bedankt voor deze info. Als het contract van de telefooncentrale van Belgacom afloopt op m'n werk gaan we hiermee aan de slag.
Internet: EDPnet VDSL XS met Fritzbox 7360 als modem en router
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Umidigi One)

kamiel
Premium Member
Premium Member
Berichten: 734
Lid geworden op: 18 Jun 2012
Bedankt: 33 keer
Uitgedeelde bedankjes: 143 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor kamiel » 06 Jan 2014, 21:48

Is er hier iemand die weet hoeveel gesprekken de Raspberry Pi tegelijk aan kan? 2 à 3 is voor ons al voldoende, maar ik vind er niet echt geen gegevens over terug.
Internet: EDPnet VDSL XS met Fritzbox 7360 als modem en router
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Umidigi One)

Gebruikersavatar
krisken
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 18784
Lid geworden op: 07 Nov 2006
Twitter: kriskenbe
Locatie: Massemen - 91WET0
Bedankt: 927 keer
Recent bedankt: 5 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1800 keer
Contact:

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor krisken » 06 Jan 2014, 22:16

Ik merk juist het volgende op

Mobiele nummers: 04[789][2-9]XX. (alle belgische mobiele nummers)

Daarmee kan je nummers als , 0466 (lycamobile), 0468 (telenet/voo) 0470, 0471, 0490 en 0491 dan toch niet bellen?
Is 04XXXX dan niet beter?

Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + EDPnet 100/30
Telefonie = WeePee + Speakup + OVH
GSM = Orange Koala Smartphone + Scarlet Red
TV = Bhaalu + Netflix + Orange
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti + AVM Fritzbox

Gebruikersavatar
Sinna
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1597
Lid geworden op: 14 Nov 2008
Locatie: Brugge
Bedankt: 98 keer
Uitgedeelde bedankjes: 99 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor Sinna » 06 Jan 2014, 22:40

Momenteel lijkt mij het veiligst om 04[6789]XX. te gebruiken. Sinds dat je altijd het zonenummer moet vormen vervalt die [2-9] denk ik.

[Afbeelding Post made via mobile device ]

Gebruikersavatar
D3bian
Moderator
Moderator
Berichten: 1248
Lid geworden op: 29 Jun 2006
Locatie: Zemst
Bedankt: 25 keer
Uitgedeelde bedankjes: 94 keer
Contact:

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor D3bian » 06 Jan 2014, 23:34

Mooie tutorial! Bedankt!
Afbeelding

Gebruikersavatar
Sinna
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1597
Lid geworden op: 14 Nov 2008
Locatie: Brugge
Bedankt: 98 keer
Uitgedeelde bedankjes: 99 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor Sinna » 07 Jan 2014, 07:30

Sinna schreef:Momenteel lijkt mij het veiligst om 04[6789]XX. te gebruiken. Sinds dat je altijd het zonenummer moet vormen vervalt die [2-9] denk ik.

Even aanvullen met de officiële BIPT-bronnen:

Op basis hiervan zou 04[6789]XX. moeten voldoen om alle Belgische GSM-nummers te bereiken.

Ghislain
Starter Plus
Starter Plus
Berichten: 35
Lid geworden op: 02 Nov 2013
Bedankt: 21 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor Ghislain » 07 Jan 2014, 10:43

Sinna schreef:....
Op basis hiervan zou 04[6789]XX. moeten voldoen om alle Belgische GSM-nummers te bereiken.


Dat klopt, ik ben in eerste instantie van mijn eigen situatie uitgegaan (en daardoor te restrictief geweest), als algemene definitie is 04[6789]XX. geschikter.

negRib
Member
Member
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 Jun 2013
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor negRib » 27 Mar 2014, 08:09

Freepbx biedt voor zover ik kon nagaan geen rechtstreekse mogelijkheid om deze bestanden via de webinterface te verwerken, het is dan ook uitzonderlijk nodig om via de SSH client te werken.
Start deze op, log aan en plaats het aangemaakte bestand in directory /var/spool/asterisk/voicemail/default/<extension id> waarbij <extension id> de numerieke waarde van de extentie in kwestie is. De naam van het bestand moet unavail.wav zijn (belangrijk!).
Let er ook op dat je de permissions van de file juist zet (Owner ID 1000/ Group ID 1000/ Numerical Permissions 664).
Asterisk onderscheidt 'unavailable' en 'busy', ik ga er in deze van uit dat voor beiden dezelfde boodschap van toepassing is maar uiteraard kan je ook differentieren.
Via Settings -> Voicemailadmin -> Usage zal het veld 'Unavailable Greetings' nu op 1 ipv 0 staan, dit geeft enkel aan dat het systeem het bestand herkent maar is geen garantie vwb de correctheid van het formaat.


Na testen blijkt dat nog volgende mappen moeten worden aangemaakt onder de <extension id> folder:
<extension id>/temp
<extension id>/tmp
<extension id>/INBOX

In de logs zag ik wel dat het systeem probeerde om de temp & tmp folder aan te maken maar wegens onvoldoende rechten, lukte dit niet. Dus eigenlijk als je rechten correct staan op de <extension id> folder, zou het systeem de onderliggende mappen moeten kunnen aanmaken.
Het systeem probeerde echter niet de INBOX folder aan te maken. :???:

Na deze aanpassingen werkt de custom voicemail

hihi
Starter
Starter
Berichten: 4
Lid geworden op: 02 Okt 2014

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor hihi » 09 Okt 2014, 22:42

is het ook mogelijk om de SPA232D te registreren op de Asterisk als SIP client en zo de DECT toestellen er aan ook?

ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 Okt 2003
Bedankt: 1994 keer
Uitgedeelde bedankjes: 446 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor ubremoved_539 » 10 Okt 2014, 12:17

Ja... alles wat je op een Asterisk hangt is een SIP client.

ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 Okt 2003
Bedankt: 1994 keer
Uitgedeelde bedankjes: 446 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor ubremoved_539 » 10 Okt 2014, 12:18

kamiel schreef:Is er hier iemand die weet hoeveel gesprekken de Raspberry Pi tegelijk aan kan? 2 à 3 is voor ons al voldoende, maar ik vind er niet echt geen gegevens over terug.


Ik heb ergens gelezen van maximaal 10.

Gebruikersavatar
krisken
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 18784
Lid geworden op: 07 Nov 2006
Twitter: kriskenbe
Locatie: Massemen - 91WET0
Bedankt: 927 keer
Recent bedankt: 5 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1800 keer
Contact:

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor krisken » 10 Okt 2014, 12:39

Ik heb ooit de test gedaan (jaartje terug ongeveer) en kwam toen inderdaad uit op 10/12. Daarna begint de latency serieus op te lopen.

Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + EDPnet 100/30
Telefonie = WeePee + Speakup + OVH
GSM = Orange Koala Smartphone + Scarlet Red
TV = Bhaalu + Netflix + Orange
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti + AVM Fritzbox

kamiel
Premium Member
Premium Member
Berichten: 734
Lid geworden op: 18 Jun 2012
Bedankt: 33 keer
Uitgedeelde bedankjes: 143 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor kamiel » 24 Okt 2014, 02:57

Met veel moeite heb ik als leek dankzij deze tutorial alles kunnen installeren en instellen.
Uitgaande gesprekken werken, maar inkomend via WeePee niet.
Maar ik zie dat mijn account bij WeePee een SIP account is. Als ik het goed gelezen heb je een SIP trunk account nodig voor Asterisk?
Kunnen ze dit bij Weepee eventueel gewoon aanpassen? Of moet ik een nieuwe account aanmaken en mijn huidig nummer laten overzetten?
Internet: EDPnet VDSL XS met Fritzbox 7360 als modem en router
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Umidigi One)

Gebruikersavatar
krisken
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 18784
Lid geworden op: 07 Nov 2006
Twitter: kriskenbe
Locatie: Massemen - 91WET0
Bedankt: 927 keer
Recent bedankt: 5 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1800 keer
Contact:

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor krisken » 24 Okt 2014, 14:05

Best daarvoor even contact opnemen met WeePee.

Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + EDPnet 100/30
Telefonie = WeePee + Speakup + OVH
GSM = Orange Koala Smartphone + Scarlet Red
TV = Bhaalu + Netflix + Orange
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti + AVM Fritzbox

kamiel
Premium Member
Premium Member
Berichten: 734
Lid geworden op: 18 Jun 2012
Bedankt: 33 keer
Uitgedeelde bedankjes: 143 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor kamiel » 24 Okt 2014, 20:34

Antwoord van WeePee is nieuwe account aanmaken.
Internet: EDPnet VDSL XS met Fritzbox 7360 als modem en router
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Umidigi One)

Gebruikersavatar
MClaeys
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5188
Lid geworden op: 16 Feb 2011
Bedankt: 296 keer
Recent bedankt: 3 keer
Uitgedeelde bedankjes: 321 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor MClaeys » 27 Okt 2014, 08:19

Cool, dit ga ik toch eens proberen de komende weken :). Bedankt.
Was er ooit aan begonnen maar het was toen niet gelukt om een of andere reden, tijd voor een nieuwe poging dus.

kamiel schreef:Antwoord van WeePee is nieuwe account aanmaken.

Ik heb hier op het forum toch al gelezen dat ze het ook gewoon op de account aanpassen.
Xbox Live: MClaeys

kamiel
Premium Member
Premium Member
Berichten: 734
Lid geworden op: 18 Jun 2012
Bedankt: 33 keer
Uitgedeelde bedankjes: 143 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor kamiel » 27 Okt 2014, 21:47

Beste klant,

Het is helaas niet mogelijk om het type account aan te passen. U dient via onze website een SIP Trunk account aan te maken en te activeren. Indien u ons nadien het account nummer kan bezorgen, kunnen wij het bestaande telefoonnummer overzetten naar de SIP Trunk account.

Met vriendelijke groeten,

****
Weepee Telecom


Zoals ik het heb verstaan zijn er geen kosten aan verbonden. Alleen moet je een nieuwe account aanmaken en ze zetten je nummer over.

Update 28/10/2014: Nummer is vandaag overgezet naar nieuwe account. En ondertussen werkt het al.
Internet: EDPnet VDSL XS met Fritzbox 7360 als modem en router
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Umidigi One)

Edward Valckx
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1060
Lid geworden op: 23 Nov 2005
Locatie: Vlaams-Brabant
Bedankt: 93 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 53 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen

Berichtdoor Edward Valckx » 27 Okt 2015, 11:09

Heeft er iemand een suggestie voor een alternatief voor de Cisco SPA232D van de (oude) openingspost? (omdat deze enkel met Cisco SPA302D telefoons werkt)

Ik zou namelijk graag een SIP DECT gateway hebben die GAP ondersteunt, zodat ik bvb mijn Fritz!Fon toestellen ermee kan verbinden.

Alvast bedankt!

kamiel
Premium Member
Premium Member
Berichten: 734
Lid geworden op: 18 Jun 2012
Bedankt: 33 keer
Uitgedeelde bedankjes: 143 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor kamiel » 07 Aug 2016, 00:49

Ik heb de nieuwste versie van FreePBX op m'n raspberry pi. FreePBX 13....
Deze is toch wat anders dat waar deze tutorial voor gemaakt is.
M'n trunks en extension zijn online. Maar ik kan niet bellen of gebeld worden. Ik vermoed dus dat er iets mis is met m'n in- en outbound routes...
Kan ik ergens de uitleg vinden hoe ik deze moet instellen?
Als ik naar m'n weepee nr bel met m'n gsm zie ik het gesprek in de logfiles. Dus moet ik wel iets mis gedaan hebben in de inbound.

Inbound is opgelost, ik had een + voor m'n DID gezet, en dat moet er niet staan...

Log bij uitgaand:
Naamloos.jpg
Internet: EDPnet VDSL XS met Fritzbox 7360 als modem en router
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Umidigi One)

kamiel
Premium Member
Premium Member
Berichten: 734
Lid geworden op: 18 Jun 2012
Bedankt: 33 keer
Uitgedeelde bedankjes: 143 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor kamiel » 07 Aug 2016, 16:16

eventjes tegen de forumregels...

wat ik eigenlijk wil vragen is of er ergens een tutorial zoals deze aan het begin van dit top bestaat voor raspbx met freepbx versie 13? Mag in het engels zijn.
Internet: EDPnet VDSL XS met Fritzbox 7360 als modem en router
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Umidigi One)

jphermans
Premium Member
Premium Member
Berichten: 593
Lid geworden op: 31 Aug 2009
Locatie: Aalst
Bedankt: 77 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 91 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor jphermans » 07 Aug 2016, 18:53

kamiel schreef:eventjes tegen de forumregels...
wat ik eigenlijk wil vragen is of er ergens een tutorial zoals deze aan het begin van dit top bestaat voor raspbx met freepbx versie 13? Mag in het engels zijn.

Misschien deze ?
http://nerdvittles.com/?p=14787
Internet via EDPNET & Telenet Fiber 200
TV via Plex plugin xteve IPTV & Kodi
IPTV via different providers.
Telefonie via Edpnet(incoming) en Easycall (outgoing)

Gebruikersavatar
Ofloo
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5217
Lid geworden op: 04 Okt 2004
Locatie: BALEN
Bedankt: 92 keer
Uitgedeelde bedankjes: 57 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor Ofloo » 08 Aug 2016, 12:18

Code: Selecteer alles

host=sswx.brussels.weepee.org
fromdomain=sswx.brussels.weepee.org
username=<32xxxxxxxxxx>
secret=<paswoord>
fromuser=<32xxxxxxxxxx>
type=peer&friend
insecure=port,invite
trustrpid=yes
sendrpid=yes
qualify=yes
canreinvite=yes
nat=yes
disallow=all
allow=alaw


Channels:8
CID Options?: Allow any CID

register string: <32xxxxxxxxxx>:<paswoord>@sswx.brussels.weepee.org

betamax

Code: Selecteer alles

username=<gebruiker>
authuser=<gebruiker>
secret=<paswoord>
type=peer
qualify=yes
nat=yes
host=sip.xxxx.com
fromdomain=sip.xxxx.com
insecure=invite,port
dtmfmode=auto
disallow=all
canreinvite=no
allow=alaw&ulaw


Channels: 4
CID Options?: Allow any CID
registerstring: <gebruiker>:<paswoord>@sip.xxxx.com

Benbits
Pro Member
Pro Member
Berichten: 279
Lid geworden op: 05 Feb 2009
Bedankt: 19 keer
Uitgedeelde bedankjes: 7 keer

Re: [Tutorial] Raspberry Pi Asterisk - Hoe eraan te beginnen ?

Berichtdoor Benbits » 08 Aug 2016, 20:57

Afbeelding Afbeelding


Terug naar “Tutorials/Reviews”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast